Sparebank1 Nord-Norge går nok en gang med rekordoverskudd.

Hittil i  år er overskuddet på formidable 1,3 milliarder kroner i pluss.

- Det er rekord og de er rekord med god margin, sier Jan-Frode Janson, toppsjef i Sparebank1 Nord-Norge.

- Vil det bli det beste året noensinne?

- Det er fortsatt en del igjen av året, men det ser bra ut.

- Hvordan skal det feires?

- Du, feiringen er veldig beskjeden, men vi er raus med smil og vi er raus med godord i dag.

På spørsmål om det drypper på ledelsen i form av bonus svarer han dette.

- Nei, jeg har en ren fastlønn og det gjelder også andre ledere rundt meg. Vi har ingen bonuser i ledelsen i Sparebank1 Nord-Norge.

Jan son forklarer resultatet med solid bankdrift, moderate tap, gode inntekter fra sparebankalliansen og engangsinntekter på NETS-salget.

- Dere er en av de mest solide bankene i Norden. Burde ikke kundene fått litt mer igjen i form av lavere rente?

- Du, det er riktig at vi er solide og er helt på toppen i Norden. Det gjør oss i stand til å tåle opp- og nedgang. Det gir oss også mulighet til å handtere vekst. Når det gjelder kunder og priser så går våre marginer ned, spesielt på boliglån. Der er konkurransen knalltøff.

Janson mener bankens vekst vil komme landsdelen til gode:

- Landselden er vår største eier med 53 prosent og her gir vi tilbake til samfunnet i form av gaver. At vi er en robust bank vil også komme næringslivet til gode når vi vet at veksten i nord nå er større enn veksten i sør, og at Nord-Norge vil få en nøkkelrolle fremover. 

SPAREBANK1 NORD-NORGE

(per tredje kvartal 2014, mrd.kroner)

 20142013
Netto inntekter2,321,86
Resultat1,270,86