- Jeg synes det er uhørt å snakke om utbytte nå når en vet folk sitter og er redde for om de har en jobb å gå til