(AN): M3 Anlegg begjærer seg selv konkurs. Det er styret som har bestemt seg for å begjærer oppbud.

Torsdag kveld sendte de ut ei pressemelding undertegnet styreleder Christer Johnsen.

Utfordrende økonomisk situasjon

– M3 Anlegg har vært i en utfordrende økonomisk situasjon i 2017. Dagens styre har i den korte tiden siden det tiltrådte fokusert sterkt på å gå gjennom drift og prosjekter for å få god oversikt og kontroll over selskapets situasjon, heter det i meldingen.

- Etter grundig gjennomgang har det nå vist seg at store samferdselsprosjekter i Bodø og Stavanger der M3 Anlegg er underentreprenør til store riksentreprenører går betydelig dårligere enn tidligere rapportert fra prosjektene. Prognosene fremover ser også mye verre ut enn forventet. Vi opplever at oppdragsgivere ikke betaler ihht kontrakt og endringer. Videre påfører den lovpålagte «hoppeplikten» selskapet stor usikkerhet for betaling av faktisk utført arbeid. "Hoppeplikten" vil si at selskapet blir pålagt å utføre tilleggsarbeider selv om det ikke er enighet om økonomisk kompensasjon og fremdriftsmessig konsekvens, skriver de.

Feilkalkulering

- Dette sammen med tidligere kjent feilkalkulering av prosjektet i Stavanger har nå lagt et betydelig press på likviditeten til M3 Anlegg AS med det resultat at selskapet har kommet i en akutt økonomisk situasjon. Styret og administrasjonen har derfor siden medio desember 2017 jobbet med en refinansiering av M3 Anlegg, skriver de videre.

Det siste halvannet året har M3Anlegg blitt tilført kapital fra eiere i tre omganger. Eiere har også nå vært villige til å bidra i denne vanskelige situasjonen. Strelederen skriver at dessverre har det ikke vært mulig å finne en omforent løsning med de største kreditorene til selskapet.

Dyp beklagelse

- Det er med dyp beklagelse styret innser at det på tross av iherdig innsats ikke har vært mulig å finne en omforent løsning som gir grunnlag for videre drift. Styret hadde da intet annet valg enn å melde oppbud. Vi beklager sterkt de konsekvenser dette har for våre ansatte, leverandører, aksjonærer, samarbeidspartnere og andre kreditorer, skriver styrelderen.

Bypakken

M3 Anlegg sin største enkeltstående kontrakt nå er knyttet til bypakken i Bodø og arbeidene Bodøelv-Thallekrysset. Her er selskapet hovedentreprenør med en kontraktsum på 387 millioner kroner som inkluderer veibygging, konstruksjoner og VA.

Bedriften ble etablert i 2004 og har base i Bodø.  M3 Anlegg er blant landsdelens største aktører med lokalt eierskap i sin bransje. Daglig leder i selskapet er Lasse Nilssen. An.no har ikke lyktes å få kontakt med Nilssen. Heller ikke styreleder Christer Johnsen har det ikke lyktes å få kommentar fra.

Stygge tall i 2016

I 2016 hadde selskapet  svært stygge tall. De samlede driftsinntekter  var på 414 millioner kroner - og de fikk da et driftsresultat på minus 58,7 millioner kroner. Det viser tall  fra Regnskapstall.no.

M3 Anlegg AS er eid av Boltm3 Group AS som igjen er eid av Boltm3 Invest AS. Dette selskapet er igjen eid av en investorgruppe med Kara Invest AS (40 prosent) og Hundholmen Holding AS (29,99prosent). Bak Kara Invest AS står brødrene Kristian og Roger Adolfsen. I Hundholmen Holding er mangeårig direktør i M3 Anlegg, Lasse Nilsen, største aksjonær med 35 prosent. 

Boltm3 Group AS eier også Bolt Constructions AS på Mo i Rana. Boltm3 Group oppsto fordi det var et ønske om å samle Bolt og M3 Anlegg som en sterk nordnorsk eid entreprenør.