147 tromsbedrifter konkurs i 2018 – og disse bransjene er konkursverstingene

Tross mange konkurser er Troms likevel en av de beste i klassen.