Storkontroll i Tromsø: - Avdekket flere ulovligheter

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Svart arbeid, ulovlig verksteddrift, stans av farlig arbeid og mistanker om mulig trygdesvindel er noen av funnene fra forrige ukes tverretatlige samarbeidskontroll i Troms.

DEL

TROMSØ (Nord24.no): Forrige uke kontrollerte Skatteetaten, NAV Kontroll, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, og Kemneren i Tromsø sammen med lokale skatteoppkrevere, i en felles tverretatlig kontroll i Troms. Målet var å avdekke forhold som blant annet svart arbeid, trygdesvindel og brudd på HMS-regelverk. Bransjene som ble kontrollert var byggebransjen, bilverksteder, bilpleie og restaurantvirksomhet, ifølge en pressemelding.

Innrømte svart arbeid og ulovlig drift

Under kontrollen avdekket Skatteetaten og Statens Vegvesen en virksomhet som drev verksteddrift uten godkjenning. Vedkommende drev i tillegg uten å være registrert i merverdiavgiftsregisteret og tilsto svart arbeid på stedet. Forholdet vil bli anmeldt.

Skatteetaten oppsøkte 10 virksomheter som selv hevdet å ikke ha omsetning, men da kontrollørene kom på besøk var det drift på samtlige forretningsadresser. Disse vil Skatteetaten nå se nærmere på. Skatteetaten fant også flere virksomheter som fakturerte med moms, men som ikke innrapporterer denne og heller ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

- Vi ser alvorlig på at enkelte aktører velger å unndra skatter og avgifter. Dette bidrar til å undergrave velferdsmodellen, og fører også til at næringslivet ikke konkurrerer på like konkurransevilkår, sier Anne Berit Figenschau, avdelingsdirektør i Skatt nord.

Lønn ikke innberettet

På byggeplasser påtraff Skatteetaten totalt 20 arbeidere som hevdet de mottok lønn uten at dette er innberettet. Skatteetaten mistenker svart avlønning og foretar videre undersøkelser. I tillegg ble ytterligere 8 utenlandske arbeidere påtruffet i arbeid, uten å ha vært til identitetskontroll hos myndighetene. Det vil si at arbeiderne hverken har skattekort eller har mulighet til å opprette norsk bankkonto. 

Sammen med lokale skatteoppkrevere og Kemneren i Tromsø krevde Skatteetaten inn 1,5 millioner kroner hos næringsdrivende som hadde forfalte skatte- og avgiftskrav.

Stanset farlig arbeid

Arbeidstilsynet stanset ved 17 av kontrollene arbeid som medførte overhengende fare for liv og helse. Herunder arbeid på en byggeplass der trappenedganger ikke var sikret, stillas var uten rekkverk og løfteanordninger på bilverksteder som ikke har nødvendig godkjenning eller vedlikehold.

Arbeidere uten påkrevd HMS-kort ble avdekket hos 13 virksomheter. Arbeidstilsynet inndro også utgåtte HMS-kort og kort fra avviklede virksomheter flere steder. Det er fortsatt utfordringer med manglende arbeidskontrakter i enkelte bransjer, og brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

- Arbeidstilsynet anser samordnede kontroller som virkningsfulle, da vi samlet har bedre virkemidler for informasjonsinnhenting og tiltak. Vi konstaterer at virksomheter som bryter andre etaters regelverk ofte ikke har tilstrekkelig sikre arbeidsforhold for de ansatte, sier tilsynsleder John Arve Skarstad i Arbeidstilsynet, ifølge meldingen.

Foretar nærmere undersøkelser

NAV Kontroll har så langt 4 saker som skal utredes nærmere for mulig trygdesvindel.

- Vi kan ikke utelukke at det kan komme flere saker som følge av analysene i etterkant av kontrollene, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

Vil anmelde

Statens Vegvesen deltok på seks kontroller og vil gå til anmeldelse av ett verksted for ulovlig verksteddrift. Vegvesen er fornøyd med resultatet og vil følge opp flere av de kontrollerte virksomhetene i ettertid.

Artikkeltags