Johan Petter Barlindhaug har sin siste dag som styremedlem i North Energy 22 juni.

Da avholdes generalforsamling i Alta. Storaksjonær og medgründer Johan Petter Barlindhaug har varslet at han ikke vil være med videre. Valgkomiteen går inn for å kutte ned styret til tre medlemmer for å kutte kostnader. Med et honorar på 450.000 for styreleder og 175.000 per styrerepresentant for åtte årlige møter, monner det for det kriserammede selskapet.

- Jeg varslet allerede for ett år siden at jeg ville trekke meg nå, sier Johan Petter Barlindhaug, som avviser at dette har tilknytning til dramatikken selskapet har opplevd i år.

- Jeg hadde et perspektiv frem til 2015. Nå får andre kjøre løpet videre. Jeg er jo også blitt 75 år gammel.

Dramatisk 2015

Barlindhaug var en av gründerne bak det som skulle bli et nordnorsk eid oljeselskap med hovedkontor i Alta. Etter elleve leteboringer uten funn, måtte North Energy på nyåret kutte i staben og legge ned kontoret i Alta. I mai fikk adm.dir Erik Karlstrøm sparken.

De har barbert kostnadene til et minimum og avventer også kjøp av nye seismiske data. Selskapet skal lete på fire lisenser i løpet av året. Om det ikke ender med drivverdige funn spøker det for fremtiden.

- Vi gjorde et forsøk på å skape verdier i Nord-Norge, men vi var klar over at det var et høyrisikoprosjekt sier Barlindhaug.

- Du snakker i fortid?

- Neida, vi har fire brønner som skal bores nå. Men fra starten var vårt perspektiv til 2015. Da måtte vi har gjort drivverdige funn. Vi må være så ærlige å si at det ikke har lyktes så langt,

- Er disse fire brønnene avgjørende for selskapet?

- Det kan man godt si.

- Du har slått deg til ro med at du har tapt en god slump penger på dette?

- Det må man regne med om man vil forsøke å skape noe. Noe vinner du, noe taper du. Jeg har startet mange selskaper. Noen har det gått bra med. Jeg startet Barlindhaug i 1963, og nå er det blitt et konsern med omsetning på tre milliarder kroner.

Lederlønn blir tema

Valgkomiteens leder Rabbe E. Lund melder at de innstiller de tre styremedlemmene som ikke er på valg til å fortsette. Det er styreleder Anders Onarheim, Elin Krafjell og Jogeir Romestrand.

Erik Karlstrøm har tross skuffende resultater vært blant landets best betalte ledere innen bransjen. I tillegg ti en fastlønn på tre millioner har har selskapet bokført pensjonskostnader på 3,4 millioner i 2014 og 969.000 for bl.a fordel av underkurs i forbindele med bonusaksjer og kompesasjon for skattebelastning i pensjonsordningen. Han har også hatt et boliglån på 750.000 kroner i selskpet til hyggelige to prosent rente.

Totalt har North Energy betalt ut 11,6 millioner i lønn og hatt 5 millioner i pernsjonskostnader for en ledergruppe på seks personer.

Retningslinjer for lønn til ledende ansatte er tema på generalforsamlingen. Av redegjørelsen som er vedlagt fremgår det at både Karlstrøm og finansdirektør Knut Sæberg som nå er fungerende adm.dir har en etterlønnsavtale på to år om de må fratre etter ønske fra styret.

Da Karlstrøm fikk sparken sa styreleder Anders Onarheim til Nord24.no at de i utgangspunktet ikke ville utbetale noen fallskjerm.

Flytter til Tromsø

I tillegg skal generalforsamlingen formelt gjøre vedtak om at selskapets nye hovedkontor er i Tromsø. Dette er ikke noen endelig avgjørelse. "Inntil Selskapets struktur er endelig fastlangt foreslår styret å legge Selskapets forreningsadresse til Tromsø", står det i forslag til endring av vedtekter.

Selskapet er også på jakt etter frisk kapital. Styret vil ha fullmakt til å gjøre en emisjon for å hente inn opp til 12 millioner kroner.