Justyna har en innstendig oppfordring: – Folk må slutte å tenke bare på seg selv

De har en kritisk samfunnsfunksjon, men nå opplever renholdsbedriften at kundene ikke betaler for seg.