Kansellerte for mye. Staten krever 28 mill av Hurtigruten

Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Avtalen med staten sikrer Hurtigruten totalt 5,1 milliarder kroner i avtaleperioden til 2019.

I avtalen er det en kvote for tillatte antall kanselleringer av anløp.

Nå har Departementet beregnet en avkorting i utbetalingene fra staten fordi Hurtigruten har oversteget kvoten for tillatte kanselleringer.

Det kommer frem i et brev fra Samferdselsdepartementet til ESA.

Kvoten er oversteget både av tekniske årsaker og andre årsaker.

Purret

Departementet har purret på opplysningene flere ganger og måtte true med bot før de endelig fikk tallene for 2012 og 2013 fra Hurtigruten.

En beregning av kanselleringene innebærer at Hurtigruten kan måtte betale tilbake over 28 millioner kroner til staten. Det viser brevet Nord24 har fått tilgang til.

-  Nå kjenner jeg ikke detaljene i denne beregningen, men det er gjort avsetninger for off-hire, så de store overraskelsene representerer dette ikke. Det underbygger imidlertid det vi har sagt tidligere, at det er selskapet som taper mest på ruteavvik. Vi gjør vårt ytterste for å holde ruten.  sier informasjonsrådgiver Stein Lillebo i Hurtigruten.

Hurtigruten har en uttalt målsetting om å oppnå 97 prosent regularitet på strekningen Bergen – Kirkenes hvert år. Det har de ikke klart siden 2008. 

** Les saken om manglende regularitet her.

Bot

Tidligere korrespondanse mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigrutens viser misnøye med rapportering av avvik, produksjon og driftsdøgn.

I sommer truet sågar departementet med bot hvis ikke Hurtigruten bedret rapporteringen.

I et brev ba ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen og avdelingsdirektør Arnfinn Øen Hurtigruten om å følge rapporteringsinstruksen, hvis ikke «påløpes det konvensjonalbot etter avtalens § 9-3».

Hurtigruteavtalen gir staten åpning for å gi bøter tilsvarende 0,05 promille av avtalens årlige godtgjørelse. For 2014 er godtgjørelsen til Hurtigruten 763 millioner kroner. En eventuell bot ville derfor ha betydd 38.150 kroner i utgifter til Hurtigruten hver dag til forholdet var rettet opp i.

Nye rutiner

En del av det beregnede trekkbeløpet på 28 millioner kroner er konvensjonalbot.

–De har kommet med rapportene sine innen fristen, så det er ikke noe dramatisk i dette. Vi synes det gikk litt for lang tid, og brukte derfor muligheten til å legge et press på selskapet, sa avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet da Nord24 tok kontakt tidligere i høst.

– Så nå har Hurtigruten skjerpet rutinene når det gjelder rapportering til dere?

–Det er slik at vi etter avtalen kan påberope oss å sette en oppfyllelsesfrist. Dette kom innen fristen. Nå jobber vi med denne rapporteringen og gjennomgang av dette. Det er årsrapportene fra 2012 og 2013 som vi mente hadde noen mangler før vi presset dette fram, sa Øen.

- Nye rapporteringsrutiner under den nye avtalen gjorde at vi trengte ekstra tid. Dette opplever vi departementet hadde forståelse for, sier Lillebo.