Reindriftsutøvere frifunnet for tyveri og dyremisdhandling

BEVISMATERIALE: Bildet er fra politiets bevismappe, og viser ifølge politiet innsiden av reinsdyrskinn med diffuse blødninger og mange perforasjoner/hull. – Perforasjonene/hullene har varierende størrelse og er relativt jevnt fordelt. I noen av perforasjonene/hullene er det hårtuster som har blitt presset inn fra utsiden.

BEVISMATERIALE: Bildet er fra politiets bevismappe, og viser ifølge politiet innsiden av reinsdyrskinn med diffuse blødninger og mange perforasjoner/hull. – Perforasjonene/hullene har varierende størrelse og er relativt jevnt fordelt. I noen av perforasjonene/hullene er det hårtuster som har blitt presset inn fra utsiden. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

- Lettet, sier forsvarer Trond P. Biti.

DEL

(iFinnmark) 23. mai startet maratonrettssaken. I dag falt dommen. Full frifinnelse for begge de to reineierne.

- Vi er veldig lettet. I alle fall midlertidig. Vi vet ikke om motparten vil anke, sier advokat Trond P. Biti til iFinnmark.

Han er forsvarer for den yngste reindriftsutøveren som sto på tiltalebenken. Han sier klienten er redd for at økokrim skal anke, og at det blir en ny tung runde i retten.

- Saken er, og har vært, svært belastende for min klient. Jeg tror nok økokrim vil vurdere en anke nøye. De har brukt store ressurser på denne saken, sier Biti.

Advokaten legger ikke skjul på at han er fornøyd med dommen.

LETTET FORSVARSADVOKAT:  Trond P. Biti fra Karasjok.

LETTET FORSVARSADVOKAT: Trond P. Biti fra Karasjok. Foto:

- Retten har ikke firt på prinsippet at det skal finnes bevis, før man kan dømme, sier Biti.

Omfattende tiltale

De to reindriftsutøvere fra Karasjok måtte ikke bare svare for påstand om grovt bedrageri og brudd på dyrevelferdsloven. De måtte også svare for påstander om tyveri fra kollegaer og deres barn, der «tyvgodset» er gitt til både bestemor og samboer. Det var satt av hele seks uker til rettssaken som startet i mai. Det ble med fire.

En 33-åring og en 28-åring fra Karasjok sto tiltalt for å ha pint en rekke reinsdyr til døde ved å påføre dyrene skader som skulle ligne rovdyrskader.

- Dyremishandling og svindel

I sin prosedyre mente aktoratet at det foreligger mer enn gode nok beviser til å dømme de to for dyremishandling, svindel med rovvilterstatninger og for tyveriene.

Tilsammen ba de om to år og ni måneders fengsel for 33-åringen og to års fengsel for 28-åringen.

LES OGSÅ: Tiltalte reindriftsutøvere er tidligere dømt: Lot bakbundet kollega bli igjen på fjellet

Aktor ba også om at de to idømmes forbud mot å drive reindrift i fem år.

Frifunnet

Men retten fulgte ikke aktors påstand. Begge reindriftsutøverne er frifunnet på alle punkter.

Indre Finnmark tingrett mener det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte er skyldig i påføring av skader på reinkadavere.

– Etter rettens oppfatning er det nokså påfallende at det aktuelle kadaver er påført hele 45 perforeringer, der de fleste må ha blitt påført med bruk av boltepistol eller med annet tilsvarende kraftig redskap. For en reineier må trolig en slik fremgangsmåte være lite egnet for å imitere rovdyrskade, spesielt dersom man visste at kadaveret ville bli nærmere undersøkt. Slik sett er det like sannsynlig, ut fra en isolert vurdering av skadene, at man står overfor bevismanipulering, heter det i dommen.

Drar inn tv-serie

Retten trekker også inn konfliktene i reinbeitedistriktet.

Dette er skadene dyrene skal være påført

Reinsdyrene skal ifølge tiltalebeslutningen ha blitt påført imiterte nakkebitt, bittskader på ryggen, strupeskader og flere bruddskader. Flere av skadene var dype stikksår. Skadene skal ha blitt påført for å imitere typiske rovdyrskader.

Flere av kadavrene har blitt undersøkt av veterinær. I politiets bevismappe omtales blant annet følgende i en veterinærjournal: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere av perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen.»

Bildet er fra politiets bevismappe, og viser ifølge politiet innsiden av reinsdyrskinn med diffuse blødninger og mange perforasjoner/hull. – Perforasjonene/hullene har varierende størrelse og er relativt jevnt fordelt. I noen av perforasjonene/hullene er det hårtuster som har blitt presset inn fra utsiden (Foto: Veterinærinstituttet).

– Ut fra de betydelige konfliktene med øvrige reineiere, både i og utenfor Skáiddeduottar siida, kan man heller ikke se bort fra at noen kan ha hatt motiv for å få de tiltalte dømt for bedrageri knyttet til rovdyrerstatningen. Det er ikke helt usannsynlig at mange innen reindriftsnæringen hadde kjennskap til rykter om at enkelte reineiere påførte reinsdyr imiterte rovdyrskader. Det vises til at dette hadde vært et samtaleemne internt i SNO, og at det var et tema i fjernsynsserien "Hjerterått", som ble innspilt på denne tiden.

Kritiserer reinpolitiet

– Det er gledelig at retten er enige med forsvarerne på de viktigste punktene. Våre klienter er svært glade for resultatet, samtidig som de heller ikke er overrasket, Dette skriver advokat Kjetil H. Nilsen på vegne av de i alt fire forsvarerne.

– Vi håper at denne saken får sin sluttstrek gjennom tingrettens behandling, og at våre klienter får konsentrere seg om det som de kan, nemlig reindrift, skriver Nilsen.

KRITISERER REINPOLITIET: Forsvarer Kjetil Hugo Nilsen.

KRITISERER REINPOLITIET: Forsvarer Kjetil Hugo Nilsen.

Han er kritisk til reinpolitiets etterforskning i saken:

– Reinpolitiets etterforskning har ikke fulgt de prosedyrene man kan forvente i en så alvorlig straffesak, skriver Kjetil H. Nilsen.

– Leder for reinpolitiet, Inger Anita Øvergård er på kurs i dag, og ikke tilgjengelig for kommentar, får iFinnmark opplyst fra Torbjørn Berg i reinpolitiet.

Vurderer anke

Politiadvokat Inge Svae-Grotli i økokrim sier til iFinnmark at de ikke vil kommentere innholdet i dommen.

Han sier økokrim nå vil bruke de 14 dagene man har, til å lese innholdet i dommen, og ta stilling til om man vil anke dommen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken