Gå til sidens hovedinnhold

Denne tunnelen har kostet 20 millioner kroner før spaden er satt i jorda. En feil fra 2011 kan sette den på vent igjen

Artikkelen er over 5 år gammel

- Det er sjelden at en så liten veistubbe har blitt så utredet.

En feil gjort i 2011 gjør at Fylkesmannen i Troms nå har varslet at de kan komme til å gjøre om sitt stadfestelsesvedtak om Langesundforbindelsen. Stridens eple er om reinbeitedistriktet fikk korrekt klagebehandling i Karlsøy kommune i 2008. Saken oversendes nå departementet. I verste fall kan det forsinke prosjektet ytterligere.

- Her må bare departementet skjære gjennom, sier en oppgitt Karlsøy-ordfører Hanny Ditlefsen.

Alt klart

Forbindelsen til 800 millioner har vært utredet siden 2007, og ble i fjor vår vedtatt gjennomført av fylkestinget med planlagt oppstart i høst. Oppstarten utsatt i påvente av avklaring av bompenger og fergeavløsningsmidler, som Stortinget skal behandle i mai. I tolvte time kom et brev fra Fylkesmannen som har fått både Fylkeskommunen, Karlsøy kommune og Statens Vegvesen til å protestere.

For alt var klart: De første ansatte er allerede på plass. Statens Vegvesen har gjort avtale om grunnavståelse fra 70 grunneiere, gjort fire ekspropiasjonsvedtak og løst inn et naust og en hyttetomt.

Planområdet for Langesundforbindelsen.

Den mest kompliserte delen har vært forhandlinger med Reinøya reinbeitedistrikt. Distriktet mener tunnelen som har innslag og utløp på øya vil føre til store konsekvenser for dem. De har krevd fem millioner kroner for en frivillig rettighetsavståelse, i tillegg til erstatning for ulemper i anleggsfasen. Den reindriftsfaglige rapporten tallfestet reindriftens tap til to millioner kroner. Da de ikke kom til enighet endte det med ekspropiasjon og tvangsforretning. Til høsten går skjønnssaken for Nord-Troms tingrett.

- Vi har registrert at det er gjort en saksbehandlingsfeil, sier advokat Knut Helge Hurum som representerer Reinøya reinbeitedistrikt.

Feil i 2011

Nå varsler Fylkesmannen i Troms at de har gjort en feil i saksbehandlingen tilbake i 2011, og at deres stadfestelse av kommunestyrets planvedtak kan bli omgjort. De har ikke anledning til å sluttbehandle en klage hvor det er uenighet om innsigelsesadgang, skriver fylkesmann Jan Peder Andreassen i et brev til de berørte partene som nå blir bedt om å gi innspill. For å få en korrekt avgjørelse må Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om reindrifta har blitt hørt i saken.

- Vi fikk omgjøringsbegjæringer på annet grunnlag. Da vi gikk gjennom saken oppdaget vi selv denne feilen - som verken vi eller Statens Vegvesen har vært oppmerksom på tidligere. Den burde selvsagt vært oppdaget tidligere, sier Andreassen til Nord24.no.

Plansjef Per Elvestad sier de jobber raskt.

- Vi har et utkast klart onsdag, og kommer til å sende over saken neste uke. Jeg vil da ta kontakt med departementet og anmode om at den blir behandlet så raskt som mulig.

Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo tror ikke saken kommer til å sette prosjektet på vent igjen. Han sier saken kan få to utfall. 

- Departementet må nå ta stilling til saken. Sier de at reindrifta fikk adgang til innsigelse, er det avgjort. Sier de nei, må fylkesmannen ta stilling til realitetene i saken.

Har brukt 20 millioner

Avdelingsdirektør Stein Johansen i Statens vegvesen anmoder om at det tas hensyn til at det allerede er gjort et betydelig arbeid i den tro at planvedtaket var bindende, og at de er skapt forventninger i befolkningen om snarlig oppstart.

- Arbeidet er nå kommet så langt at en er bortimot klar til å starte utbyggingen, skriver Johansen.

Han viser til at allerede utført arbeid med forbindelsen har gitt kostnader på 20 millioner kroner.

- Må skjære gjennom

Karlsøy-ordføreren mener departementet bør skjære gjennom.

Hanny Ditlefsen.

- Når man bruker 20 millioner kroner, og så oppdager en formalfeil etter fire-fem år, bør man bare skjære gjennom.Ditlefsen mener konsekvensene for reindrifta er godt nok utredet.

- Det er sjelden at en så liten veistubbe har blitt så utredet. Kommunen har gjort konsekvensutredning i forbindelse med kommuneplanens arealdel, og vegvesenet har gjort utredning for forbindelsen.

Kommentarer til denne saken