Utbrudd av fiskevirus i Troms

Artikkelen er over 2 år gammel

NRS-lokaliteten Lubben i Karlsøy kommune i Troms har påvist mistanke om ILA.

DEL

TROMSØ (Nord24.no): Det melder Fiskeribladet. Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret.

Det står 0,67 millioner fisk med en snittvekt på 1,4 kilo på lokaliteten.

«NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene», heter det i meldingen fra NRS.

Artikkeltags