HARSTAD (Nordlys.no): For omlag et år siden kjøpte Kenneth Dallager og forloveden Linn-Mari Sivertsen seg nytt hus i Skogveien i Harstad. Huset var taksert til 2,5 millioner kroner, og det var oppgitt at det inneholdt utleiedel. Etter hvert oppdaget paret at ikke alt var som det skulle være, og bestemte seg for å reklamere på tre kritikkverdige forhold til eierskifteforsikringsselskapet Protector. Først fikk de avslag, men de ga ikke opp og satte advokat på saken.

– Det ene vi reklamerte på var tomtearealet som var betydelig mindre enn oppgitt i boligsalgsrapporten. Nå er det riktignok ei festetomt, men det påvirker verdien av eiendommen like fullt, sier Dallager til Nordlys.

Utleieformål

Det andre forholdet Dallager reagerte på overfor Protector, var at  det i boligsalgsrapporten sto at huset inneholdt en godkjent utleiedel.

– Dette var i realiteten to hybler med felles bad og inngang. En garasje og bod, som senere var omgjort til henholdsvis ei stue og et kjøkken. Forrige eier hadde ikke omsøkt garasje og bod til bruksareal, selv om ingenting i boligsalgsrapport tilsier at det strider mot hva som er matrikkelført, sier Dallager.

I boligsalgsrapporten var dette området summert som oppholdsrom (P-rom), på tross av at det kun var en garasje.

Tredje og siste forhold paret har reagert på overfor Protector, er en fuktskadet krypkjeller, med mye råte og vann. I rapporten fra selskapet Kvadrat Total AS, står det at huset har gulv støpt på grunn. 21. februar meldte selskapets styreleder Yngve Andreassen oppbud i Trondenes Tingrett.

LES OGSÅ: Takstselskap konkurs: – Få oppdrag

I forrige uke omtalte vi en lignende sak, der Alexander Aronsen også hadde kjøpt hus taksert gjennom Kvadrat Total. Aronsen har fått ekstrakostnader på nærmere 400.000 etter kjøpet, men tapte i tingretten.

LES OGSÅ: Det unge paret trodde de hadde kjøpt drømmeboligen

Forlik

Kenneth Dallager og Protector ble enige om et forlik. Huseieren vil ikke ut med hvor mye dette beløper seg til, men sier at det på langt nær ville dekket kostnadene ved å leie inn fagfolk til å utbedre skadene på huset.

– Vi må belage oss på å gjøre en god del arbeid selv for å få dette til å gå. Tatt i betraktning av hva vi kunne forvente å få, er vi fornøyd med oppgjøret.

Dallager sier at han har fått taksert huset i etterkant. Verdien på hele eiendommen ble av ny takstmann satt til 1,9 millioner. I boligsalgsrapporten var verdien satt til 2,5 millioner kroner. Utbedringskostnader er beregnet til ca. 700.000 kroner, verdiminus på tomt er beregnet til minimum 100.000, i tillegg kommer saksomkostninger på cirka 130.000 kroner.

– I rapporten sto det at det var utført befaring på eiendommen. Ut fra det vi ble fortalt av selger var det kun gjort ei enkel verdivurdering av huset, før det ble pusset opp. Ut fra rapporten kan vi ikke se at det ble utført ny befaring etter oppussing, sier Dallager.

Rapporten ble utarbeidet av Yngve Andreassen. Styreleder i Kvadrat Total. Dallager hevder han ikke hadde autorisasjon til å utføre takst.

Sviktende grunnlag

Takstmann Knut Bjørklund har foretatt skadetakst på vegne av Kenneth Dallager. Han regelrett slakter boligsalgsrapporten som er utarbeidet av Kvadrat Total.

– Dokumentene er utarbeidet på et særdeles sviktende grunnlag av en som var under opplæring. Det framgår av dokumentene, som inneholder store feil i forhold til tilstand og konstruksjon av huset, sier Bjørklund.

Han sier at boligsalgsrapporten ble utarbeidet uten at det ble foretatt ny befaring, og det er svært kritikkverdig ifølge Bjørklund.

– Når huseier bestiller boligsalgsrapport i etterkant av den første verdivurderinga, skal det gjennomføres ny befaring. Verditaksten er mer overfladisk enn en grundig boligsalgsrapport.

– Det er flere graverende feil og mangler i rapporten, og jeg kan ikke si annet at den ikke holder mål.

Bjørklund advarer andre huskjøpere mot å stole på boligsalgsrapporter som er utarbeidet på denne måten.

– Ser man at det kan være tvil rundt hvem som har utarbeidet en rapport, så er det bare å styre unna, sier takstmannen.

Kompetanse

Styreleder i det konkursrammede selskapet, Yngve Andreassen, avviser at han ikke skal ha innehatt nok kompetanse til å foreta taksering av bygget i Skogveien.

– Jeg har drevet i byggebransjen siden 1992, og har vært byggmester siden 1996. Kompetansen min kan man ikke så tvil om, sier Andreassen.

Han påpeker også at det man oppfatter som en autorisert takstmann, er en person med byggfalig kompetanse som har medlemskap i en anerkjent organisasjon. I Norge har vi blant annet NITO, NTF og BNTF. Sistnevne organisasjon, Byggmestrenes takseringsforbund, er den Andreassen har vært medlem av.

Dårlig forfatning

På spørsmål om selskapet Kvadrat Total AS ble slått konkurs med bakgrunn i et erstatningskrav fra Protector, sier Andreassen at han ikke har hørt noe fra dem.

– Årsaken til konkursen er at inntektsgrunnlaget falt ut. Dette med bakgrunn i at en av de tre ansatte gikk til en konkurrerende bedrift. Samtidig flyttet en sørover og skulle starte ny avdeling. Dette kostet mye penger, uten at vi ble tilført ny inntekt, sier Andreassen.

Når det gjelder den konkrete boligsalgsrapporten, sier han at både ham selv og Rolf William Wik var med på befaring på det aktuelle huset.

– Vi var på flere befaringer på huset, og eierne ønsket først en verditakst ettersom huset kun skulle overdras internt i familien. Senere ønsket de en boligsalgsrapport med tanke på salg, sier han.

Ikke inhabil

Andreassen forklarer at det er vanskelig å huske detaljer fra rapporten, men han husker at krypkjelleren aldri ble oppdaget.

– Det var ingen inspeksjonsluke til krypkjelleren, og det var heller ingen annen adgang. Ellers var huset og eiendommen beskrevet akkurat slik som det var. I relativt dårlig forfatning.

Han husker ikke detaljer om utleiedelen, men sier at eiendomsstørrelsen var hentet ut fra matrikkelen.

– En takstmann har ingenting å tjene på å skrive fordelaktige takster, og vi har ikke gjort noe slikt med overlegg. Som taktsmann har man et ansvar med habilitet, og dersom det er noe som tilsier at man ikke burde taksere et hus, skal man overdra saken til andre.

Nordlys har sendt henvendelse til Protector for en uttalelse, men har ikke fått svar på denne.