Aker-konsernet fikk i 2001 dispensasjon til å eie 40 prosent av aksjene i trålrederiet Hammerfest Industrifiske. Denne avgjørelsen har Hammerfest kommune nå fremsatt krav til nærings- og fiskeridepartementet om at de må gå tilbake på.

Eierandelen i selskapet er nå på 60 prosent, samtidig som kommunen mener at det er begått langvarige og omfattende brudd på vilkårene for dispensasjonen.

 I en 12 siders lang juridisk vurdering, som avisen Hammerfestingen trykker denne uken, trekker advokat Brynjar Østgård frem både deltaker og havressursloven.

- Akerkonsernets eierskap er til 60 prosent av aksjene i Hammerfest industrifiske er helt klart i strid med deltakerloven, blir det blant annet hevdet.

Advokat Ketil E. Bøe hos Wikborg, Rein og co - som representerer Havfisk ASA - opplyser til Hammerfestingen at Røkkes selskap avviser at det foreligger grunnlag for å kalle tilbake tillatelsene som ble gitt i 2001.

Utover det har advokaten ingen kommentar til saken, så lenge den er til behandling hos departementet.