– Kvoteordninga tvinger nye fiskere ut av kommunen

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Stortingsmeldingen om kongekrabbeforvaltningen ble i forrige uke ferdigbehandlet av næringskomiten. Her sluttet de seg i hovedsak til regjeringens melding.

Stridsspørsmålet ble om Måsøy i Vest-Finnmark skulle innlemmes i området for det kommersielle fisket som pågår fra Nordkapp og østover. Fra Nordkapp og vestover er det fritt fiske, eller utryddingsfiske.

– Det vi reagerer på er at de vedtar noe uten å legge korrekt informasjon til grunn, sier Stig Meyer, leder i Fiskarlaget i Måsøy til IFinnmark.

Han er direkte skuffet over næringskomiteens innstilling som igjen har utelatt Måsøy-fiskerne fra det kommersielle fisket etter kongekrabber.

Meyer sier det er mange unnlatelser i arbeidet som er gjort i innstillinga til næringskomiteen på Stortinget.

– Den er full av feil informasjon. De sier blant annet at hvis det kommer båter inn fra Måsøy i det kommersielle fisket, så må de fordele mer på hver, at kvota blir mindre per fartøy. De har unnlat å si noe om at de allerede har utestengt båter under seks meter fra den kommersielle kvota, samtidig som totalkvota der har blitt økt, sier Meyer som da mener at det absolutt burde ha vært rom i det kommersielle krabbefisket til fiskere fra Måsøy også.

– De hevder også at det vil være problematisk å drive kontroll hvis båter fra Måsøy får tilgang i kvotefisket øst for 26-graden. Hvordan kan denne påstanden forsvares, så lenge båter tilhørende øst for 26-graden – og som har krabbekvoter, kan komme vest om 26-graden og delta i det frie fisket uten at man finner dette på noen måte problematisk? spør han.

Han mener at komiteens innstilling gir inntrykk av at båter tilhørende øst for den nevnte 26-graden, som ikke har krabbekvoter, ikke kan delta i det frie fisket.

– Dette er direkte feil. Det frie fisket har alltid vært åpent for alle. Kun båter med største lengde over 21,35 må utfor 4 mils grensen.

– Forlater kommunen

At måsøyfiskerne ikke får delta i det kommersielle fisket, hevder Meyer har gjort at flere har valgt å melde flytting øst for den kommersielle grensa, til Nordkapp og Porsanger, noe kommunen taper penger på.

– I alle fall tre fiskere har meldt flytting i løpet av de siste årene, og det er nok flere nyoppstartede fiskere som velger å ikke etablere seg her, sier han og forklarer at muligheten for krabbekvoter utgjør mye for de som ønsker å starte med fisket.

– Krabbekvota vil jo utgjøre rundt 200.000 kroner i bruttofangst. Så er det folk som sier at man kan få mer enn det på frittfiske, men det er ingen som kan garantere at du kommer til å tjene så mye. Står du i en bank og skal finansiere en båt, så får du ingen garanti på det frie fiske, men det gjør du hvis du har kvote. Det er lettere for nykommere å bare flytte til Honningsvåg eller Porsanger, sier Meyer.

Han mener båter med krabbekvoter har fått i både pose og sekk, mens fiskerne i Måsøy – som har avgitt store arealer til desimeringsfiske i en årrekke, kun har fått de negative konsekvensene, og lite annet.

– Jeg har sett på statistikk som har vært utarbeidet for Vest-Finnmark regionråd. I Måsøy lander vi mest hvitfisk. Her har det en jevnt stigende stige, mens det faller andre plasser. Ellers er det bare sorgen. Vi har minst kvoterettigheter, minst fartøy og minst fiskere.

Artikkeltags