Russer gikk konkurs - nå er hjørnesteinsbedriften i Tromsø kjøpt opp av litauisk selskap

Tar over fiskebruket på Rebbenesøy.