Savour AS, selskapet som drev mathallen Savour Food Court på Jekta, er konkurs. Nord-Troms tingrett har tatt boet til behandling som konkursbo, i en kjennelse som ble avsagt fredag.

Selskapet har opplyst at den samlede gjelden er på 6.112.076 kroner, ifølge tingretten.

Verdien av selskapets eiendeler er anslått til ca. 3,8 millioner.

Underskudd i 2015 og 2016

Styreleder og daglig leder Sum Bong Chiang har fratrådt sine verv i selskapet, ifølge Brønnøysundregistrene. Styret har ytterligere ett medlem, Sum Bong Chiang.

Det var iTromsø som først meldte om saken. 

Savour Food Court åpnet i 2015. Det var en mathall som huset totalt åtte forskjellige restauranter med internasjonalt tilsnitt.

Selskapet hadde et driftsresultat på én million i minus i 2015 og 332.000 kroner i minus i 2016.

Flere restauranter i mathallen har gått konkurs. Nord24 har tidligere skrevet at to selskaper med tilknytning til mathallen har tidligere gått konkurs. I juni 2017 gikk restauranten Tacofabrikken AS konkurs. I november 2016 gikk et annet selskap, Interdeli AS, konkurs. Selskapet drev med import og salg av internasjonale matvarer og hadde forbindelse til mathallen.

– Det har ført til tapte inntekter for driftsselskapet. Det førte til slutt til at leiekontrakten med Jekta ble sagt opp, sier bobestyrer Jan Halstein Haugnes til i iTromsø.

Syv ansatte

Styremedlem Pang Ching Ngan opplyser til Nord24 at styreleder og daglig leder Sum Bong Chang sluttet i selskapet for flere måneder siden.

Ngan sier til Nord24 at mange av restaurantene som holdt til i mathallen stengte dørene eller gikk konkurs i 2017. Siste restaurant i mathallen stengte dørene i høst. Ngan sier de tapte leieinntektene var årsaken til at selskapet gikk konkurs.

Det var syv ansatte i Savour AS, ifølge oppbudsbegjæringen. Fristen for å sende inn fordringsanmeldelser til bobestyreren er satt til 16. februar. 

Det har ikke lyktes Nord24 å fkomme i kontakt med Sum Bong Chiang.