Gigantkonkurs rammer butikker på Jekta, Nerstranda og Pyramiden

Sitter i interne møter mandag morgen.