Næringssjef Nils Arne trekker konkursen og beklager: - Jeg ser i ettertid at jeg handlet for hastig

Næringssjefen i Troms fylkeskommune Nils Arne Johnsen trekker oppbudsbegjæringen som slår hans personlige selskap Haleyg AS konkurs.