Boris Benulic er dømt til tre og et halvt års fengsel. I tillegg har han fått forbud mot å drive næringsvirksomhet i fem år.

Det går frem av dommen fra Södertörns tingsrätt som ble forkynt onsdag formiddag.

Benulic er domt for grov svindel, og grovt regnskapsjuks.

I tillegg er medtiltalte Pierre Sjöö og Jonas Lundberg dømt til betinget fengsel med to års prøvetid for gjennom uaktomhet ha medvirket til regnskapsjuks. De har vært varetektsfenglset tidligere, og dømmes derfor kun til mindre dagbøter. Lundberg og Sjöö er frikjent for tiltalen om medvirkning til svindel.

Helena Ridderstråle er frikjent for tiltalen om medvirkning til grovt regnskapsjuks.

- Hun kan ikke anses å ha bidratt til Benulics forbrytelse, skrive retten.

Lettet i TK

I Troms Kraft er lettelsen stor.

- Vi er glade for at skyldspørsmålet er avklart, sier kommunikasjonssjef Lena Glosemeyer Fangel.

LES OGSÅ: Troms Kraft: - Dommen er en lettelse

Benulic kommer imidlertid til å anke dommen. Det varsler forsvarer Olle Kullinger ovenfor Dagens Næringsliv.

- Boris Benulic er overrasket og bedrøvet over dommen. Han er også opprørt over dommens manglende vurderinger av våre innsigelser mot bevismaterialet, sier Kullinger.

- Vi anker dommen. Det er en feilaktig dom, fordi Boris ikke har manipulert noen regnskaper. Min følelse er at dommerne ikke fullt ut har forstått saken og latt uklarheter tale mot Benulic.

Rettsmaraton

Denne våren har gått med til et rettsmaraton i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm. Saken startet i april, og hovedforhandlingene pågikk i 21 dager. 22 vitner ble avhørt. Deriblant flere tidligere ansatte i Troms Kraft. 

Benulic er tidigere adm.dir i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft&Kultur. De rapporterte fra starten om stor inntjening. I 2011 gikk alarmen i Troms Kraft. De hadde avdekket vesentlige feil i regnskapet til selskapet.

De hadde da gått inn i langsiktige avtaler med blant annet et stort antall svenske kommuner hvor det ble solgt kraft til svært lave priser. Samtidig var en stor del av inntektene ikke kommet inn, men regnskapsført som "påløpt, ikke fakturerte inntekter". Denne posten ble dekket opp av stadig høyere lån.

Kraft&Kultur-saken

DETTE ER SAKEN

 • 22. november 2011 sender Troms Kraft ut en melding om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.
 • Regnskapsposten kalt "påløpt, ikke fakturerte inntekter" var manipulert. Denne regnskapsposten var finansiert av stadig høyere kredittlån.
 • Svindelen gjelder årene 2001-2011.
 • Tapet er på rundt 1,7 milliarder kroner.
 • I april startet straffesaken i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm
 • Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Ttidligere toppsjef i Kraft & Kultur, Boris Benulic er nå dømt til grov regnskapssvindel samt for grov utroskap overfor Kraft & Kultur.

Disse var tiltalt for medhjelp til forbrytelsene:

 • Pierre Sjöö, økonomiansvarlig - dømt for regnskapssvindel
 • Jonas Lundberg: administrasjonssjef - dømt for regnskapssvindel
 • Helena Ridderstråle, økonomiansvarlig - frikjent

Troms Kraft mener de har tapt 1,7 milliarder. De har også lagt deler av skylden på revisjonsselskapene Grant Thornton og PwC som reviderte henholdsvis Kraft&Kultur og Troms Kraft uten å oppdage uregelmessighetene.

De har varslet søksmål mot selskapene. En fellende dom mot Benulic kan bli et viktig moment i denne saken.

Tingretten finner det bevist at Boris Benulic har gitt villedende informasjon til Troms Kraft i regnskapårene 2003-2010. Dette har skjedd ved å bokføre uriktige tall i balanseposten "Upplöpna inntekter".

- Forbrytelsen har involvert høye beløp og vært systematisk. Tingretten har derfor funnet ham skyldig i grov svindel. For årene 2005-2010 skal han også dømmes for grovt regnskapsjuks, fremgår det av dommen.

Komplisert sak

Påtalemyndigheten har hatt en komplisert jobb, og det var lenge usikkert om de kunne ta ut tiltale. Samtidig har Benulic hatt Sveriges fremste forsvarsadvokater på sin side.

Kravet fra aktor var minst fem års fengsel, samt næringsforbud, for Benulic. For medtiltalte Jonas Lundberg er kravet 1,5 år. For Pierre Sjöö er påstanden minst seks måneders fengsel, mens det for Helena Ridderstråle bes det om en betinget dom, etter rettens skjønn.

Forsvarerne avviste totalt alle anklager mot Benulic, og gikk kraftig til angrep på etterforskningen.

OPPDATERES

Boris Benulic

 • Boris Benulic (født 21. juni 1955) er en tidligere svensk journalist og redaktør, kulturpersonlighet og næringslivsleder.
 • Familien flyttet til Sverige fra datidens Jugoslavia på 1950-tallet.
 • Benulic har jobbet som skribent i avisa Metro og vært TV-reporter jobbet med markedsføring i forlaget Ordfront, Volvo og Arbetsmarknadsstyrelsen.
 • Fra 2001 til 2011 var han direktør for selskapet Kraft & Kultur, et svensk salgsselskap for strøm som var heleid datterselskap i Troms Kraft.
 • Benulic beskriver seg selv som en «folkesosialist» og marxist, selv om han i flere artikler og bøker har hevdet standpunkt som er på tvers av hva som er vanlig syn på venstresiden.

Kilde: Wikipedia.

Flere saker fra Kraft & Kultur-rettssaken: