Kutter advokathonorar med millioner

PÅ GANGEN: Olle Kullinger (Benulics forsvarer), Christina Bergenstein (forsvarer for Pierre Sjöö), Boris Benulic og Hans Strandberg (Benulics forsvarer). Foto: Torgrim Rath Olsen

PÅ GANGEN: Olle Kullinger (Benulics forsvarer), Christina Bergenstein (forsvarer for Pierre Sjöö), Boris Benulic og Hans Strandberg (Benulics forsvarer). Foto: Torgrim Rath Olsen

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Advokatene krevde 11 millioner kroner for jobben med Kraft & Kultur-saken.

  • Hans Strandberg (Benulic): 2,5 mill kroner
  • Olle Kullinger (Benulic): 1,5 mill.kroner
  • Christina Bergenstein (Sjöö): 2,5 mill
  • Henrik Olsson Lilja (Lundberg): 2,6 mill
  • Kent Sooaru: 2,0 mill

Kutter i timebruk

Tingretten har imidlertid kuttet i honoraret.

Ifølge Nord24s beregninger har retten kuttet med rundt 2,2 millioner kroner, pluss moms.

Retten har kuttet både i timebruken og kravet om tilleggsbetaling. Til sammen er det snakk om i underkant av 900 timers advokatarbeid som retten mener at advokatene ikke har hatt krav på – eller ikke har dokumentert godt nok.

For Boris Benulic har Hans Strandberg vært hovedadvokat. Sammen med partner Olle Kullinger oppgir de ha jobbet over 2000 timer med Kraft & Kultur-saken. Til sammen kutter imidlertid retten rundt 300 timer av honoraret. Kullinger har også fått trekk for jobb utført av underordnede.

Flere forsvareroppdrag

Av dommen fremgår det at Henrik Olsson Lilja, som forvarte Jonas Lundberg, først ble forsvarer i november 2014. Retten mener det er vanskelig å bedømme hvilke deler av jobben som har vært særskilt arbeidskrevende, jamfør hans arbeidsbeskrivelse. De har kuttet betydelig i timesbetalingen for tilleggskravet. Lilja har under tiden for hovedforhandlingen i Kraft & Kultur-saken også hatt et annet forsvareroppdrag parallelt.

For Kent Sooaru bemerker retten at han krever erstatning for like mange timer som Benulics forsvarere – til tross for at hans klient har en langt mindre fremtredende rolle i saken. Retten spør seg om det har vært rimelig å legge ned så mye tid i forsvaret av klienten Ridderstråle – som for øvrig ble frikjent.

Benulic slipper å betale

For Boris Benulic har retten bestemt at staten skal dekke utgiftene, på grunn av hans økonomiske situasjon. Staten vil også dekke Ridderstråles utgifter, mens det kreves en viss medbetaling – ikke beløpsfestet – for Sjöö og Lundberg. Disse to ble gitt et visst ansvar for feilene i Kraft & Kultur-regnskapet.

Hans Strandberg opplyser overfor Nord24.no at honorarkuttet er anket - i likhet med dommen i straffesaken.

Artikkeltags