Northvolt vil bygge opp en stor batterifabrikk i Sverige. Et førtitalls kommuner har meldt sin interesse, flere av dem rundt Bottenviken. Nå er det klart at Luleå er ute av kampen, melder Dagens Industri.

Derimot er nabobyen Skellefteå med i sluttrunden, sammen med Västerås nord for Stockholm.

Mannen bak satsingen er Peter Carlsson, som er tidligere logistikksjef fra Tesla.

Farbrikken skal bli Europas største produsent av litiumbatterier.

Det skal investeres 40 milliarder i fabrikken, som kan gi jobb til mellom 2500 og 3000 personer. Det vil bety mye for regionen.

Produkssjonsstart planlegges til 2020, men fabrikken er trolig ikke helt ferdig før i 2023.