Omstridt vindutbygging på Kvaløya kan gi lavere strømpriser i nord enn i sør

I nord produserer vi fra før langt mer strøm enn behovet. Nå kan den storstilte og omstridte vindkraftutbyggingen på Kvaløya gi større prisforskjeller mellom nord og sør.