Noen av disse skal ha hemmelig avtale med Troms Kraft om å dekke erstatningskrav

REGRESSKRAV: Revisjonsselskapene PWC og Grant Thornton har tatt ut regresskrav mot disse tidligere Troms Kraft-toppene. Fv Kurt Jan Jensen, Odd Roger Enoksen, Oddbjørn Schei, Kjell Ole Straumsnes, Tobias Langseth, Hanne Karde

REGRESSKRAV: Revisjonsselskapene PWC og Grant Thornton har tatt ut regresskrav mot disse tidligere Troms Kraft-toppene. Fv Kurt Jan Jensen, Odd Roger Enoksen, Oddbjørn Schei, Kjell Ole Straumsnes, Tobias Langseth, Hanne Karde

Artikkelen er over 5 år gammel

Minst tre tidligere styremedlemmer skal ha avtaler med Troms Kraft om å dekke eventuelle krav mot dem.

DEL

Troms Kraft (TK) har gått til søksmål mot revisjonsselskapene PwC og Grant Thornton for 1,7 milliarder kroner hver etter Kraft & Kultur-skandalen. Revisjonsselskapene har igjen stilt regresskrav mot til sammen syv personer fra den tidligere TK-ledelsen om kraftkonsernet når fram med sitt krav.

Regresskrav

Grant Thornton har stilt regresskrav mot:

Hanne Karde, Kjell-Ole Straumsnes, Tobias Langseth og Kurt Jan Jensen.

PwC har konsentrert seg om:

Hanne Karde, Tobias Langseth, Odd Roger Enoksen, Robert Hermansen, Oddbjørn Schei, Kjell-Ole Straumsnes.

- Ingen kommentar

Troms Kraft ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorvidt de har gjort avtaler med noen av de aktuelle personene om å dekke eventuelle regresskrav mot disse. De ønsker heller ikke å opplyse om personene har styreforsikring.

- I den prosessen vi er i nå, ønsker ikke vi å kommentere spørsmål vedrørende søksmålene eller regresskrav, sier styreleder Inge K. Hansen i Troms Kraft til Nord24.no via kommunikasjonssjef Lena Glosemeyer Fangel i Troms Kraft.

Avtaler

Erik Wernberg, partner i advokatfirmaet Cederquist, representerer Karde, Straumsnes, Langseth og Jensen. Ingen av disse har besvart Nord24s henvendelser.

Etter det Nord24.no kjenner til hevder minst tre tidligere styremedlemmer å ha avtaler med Troms Kraft om å dekke eventuelle krav mot dem.

Gyldigheten av disse avtalene har imidlertid vært et tema i prosessen.

Enoksen har tidligere, overfor Nord24.no, sagt at han har styreforsikring, men at han er usikker om den dekker 1,7 milliarder kroner.

Strid om bevis

Ifølge DN.no har Troms Kraft har nektet å utlevere sentrale dokumenter som kan bevise hvem som har ansvaret for selskapets milliardtap i kraftskandalen. Det gjelder styreprotokoller, møtereferater og utdrag fra granskningsrapporter.

- For oss er det viktig å få en best mulig forståelse av saken og derfor har vi bedt om en god del info, men fortsatt er det noe vi ikke har fått. Vi trenger all relevant informasjon for å belyse ansvarsforhold, sier PwC-sjef Håvard S. Abrahamsen til Nord24.no, og legger til:

- Vi mener fortsatt det er et grunnløst erstatningskrav. Vi kan ikke ta ansvar for feil og forsømmelser fra ledelsen og styret i Troms Kraft.

LES OGSÅ: Krever disse seks Troms Kraft-toppene for milliardbeløp

Rettslig megling

Etter at domstolen påla Troms Kraft å utlevere nye beviser, ble partene enige om rettslig megling og stoppet den planlagte rettssaken kort tid før den skulle starte.

- Dommeren har foreslått rettsmegling og det har vi akseptert. Trolig blir det i juni, sier han til Nord24.no.

Før nyttår måtte Troms Kraft utlevere ni sentrale dokumenter fra granskningen.

PwC mener, ifølge DN, at granskernes intervjuer med nåværende konsernsjef Semming Semmingsen og de saksøkte styremedlemmene Langseth, Enoksen, Straumsnes og Schei inneholder «stor beviskraft» om et helt sentralt tema -  internkontrollen i kraftkonsernet.

DETTE ER SAKEN

  • I 2011 ble det kjent at Troms Kraft hadde tapt 1,7 milliarder kroner på regnskapsjuks i det svenske datterselskapet Kraft & Kultur AB.
  • Troms Kraft gikk i 2013 til erstatningssøksmål på 1,7 milliarder kroner mot revisjonsselskapet PwC for uaktsom revisjon.
  • PwC gikk til motsøksmål mot seks tidligere toppledere i kraftkonsernet, med et regresskrav på samme beløp.
  • Selskapsrevisor Grant Thornton har tatt ut et likelydende regresskrav.

REGRESS

  • Regress betyr at man har krav på å få dekket et pengebeløp man har betalt på vegne av en annen. Gjelder ofte situasjonen der det foreligger solidaransvar (herunder kausjon).
  • Styret skal "påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll".
  • Styret kan "ikke slå seg til ro med rapporter mv. de får fra den daglige ledelsen, men vil etter forholdene ha en selvstendig ansvar for å holde seg orientert".
  • Dette kan tilsi at styret selv må ta initiativ for å innhente informasjon, eventuelt foreta nærmere undersøkelser,
  • Når det gjelder kontroll med regnskap "siktes det her ikke til den valgte revisors kontroll (...) men til intern kontroll som skal utføres av selskapets ansatte. Bestemmelsen pålegger styret det overordnede ansvaret for at det er betryggende interne kontrolltiltak i selskapet.
 

Artikkeltags