Oslo (NTB): Norges Bank kaster ut 15 selskaper fra oljefondet fordi de baserer en stor del av virksomheten på kull.

Totalt har Norges Bank utelukket 59 selskaper og satt ytterligere 11 selskaper til observasjon i henhold til det såkalte produktbaserte kullkriteriet.

Kriteriet innebærer at selskaper som har termisk kull som en betydelig del av virksomheten, kan utelukkes fra fondet. Termisk kull er kull som benyttes til kraftproduksjon.

Kullkriteriet trådte i kraft 1. februar i år, og omfatter også ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner.

I den første analyserunden i april ble 44 selskaper og 8 ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner kastet ut av Statens pensjonsfond utland. I den andre analyserunden like før jul ble ytterligere 30 datterselskaper omfattet. 21 av dem er datterselskaper til selskaper som ble kastet ut i april.

Norges Bank varsler at flere selskaper vil havne på svartelisten i løpet av 2017.