Stig Henriksen må sone, men frifinnes på de alvorligste punktene

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Dømmes til åtte måneder fengsel, får fire måneder betinget.

DEL

Ønsker du tilgang til Nordlys +? Sjekk vårt supertilbud her.

Det fremgår av dommen fra Nord-Troms tingrett, der Henriksen har fått en dom på åtte måneder fengsel, der fire måneder gjøres betinget.

De alvorligste punktene blir han imidlertid frifunnet på. Dette gjelder blant annet et lån i handelsbanken på 15.119.369 kroner, der kr 2.380.631 kroner ble uriktig benyttet til andre formål enn de omsøkte, noe som skal ha gitt Handelsbanken tap.

Han blir heller ikke dømt for å uriktig ha mottatt en utbetaling av kroner 1.000.430 fra Handelsbanken. Henriksen skulle i dette tilfellet ha opplyst banken om økte kostnader på et konkret prosjekt, på totalt 1.300.000 kroner, til tross for at det i virkeligheten kun var snakk om økte kostnader på 299 570 på prosjektet.

Tok opp lån

Et tredje punkt i dommen omhandler to lån i Handelsbanken, på 800.000 og 900.000 kroner, der en del av vilkårene var nedkvittering ved salg av utstyr tilhørende Hjalmar Johansen & Co AS. Henriksen skal ha brutt vilkårene i avtalen ved å fortie at utstyret allerede var solgt da lånet ble tatt opp, slik at det ikke kunne nedkvitters som forutsatt.

Heller ikke på dette punktet blir Henriksen dømt.

- Etter rettens syn kan det ikke bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte fortiet eller holdt tilbake informasjon om utstyret, og således fremkalt en villfarelse eller rettstridig forledet Handelsbanken til å utbetale lånene. Det er uansett tvil om vilkåret ,tap eller fare for tap, er oppfylt, skriver retten i sin vurdering.

Solgte hytta

I etterkant av betalingsproblemene Henriksen pådro seg i 2009, solgte han sin egen hytte i Kilpisjervi, til sin far. Det ble tatt opp lån i farens navn i Handelsbanken Finland. Lånet var på 2.850.000 kroner, og skulle innfri Henriksens lån på hytta i finske Nordea- rundt én million kroner-  mens resten skulle overføres Handelsbanken Tromsø.

I Handelsbanken Tromsø skulle pengene benyttes til innfrielse av mellomfinansiering, og nedbetaling av boligkreditt. Han fikk 1.500.000 i forskudd fra Handelsbanken, på oppgjør for salget av hytta.

Lånet i Nordea Finland ble så innfridd av Handelsbanken i Finland. Henriksen hadde dermed fått oppgjør på kr 3.182.822 fra Handelsbanken, Finland, og i tillegg forskudd på kr 1.500.000 fra Handelsbanken i Tromsø.

Dømmes ikke

Hytta ble imidlertid aldri overført til hans far, kjøperen, og Henriksen skal verken ha opplyst banken eller sin far om at pengene var overført fra Finland.

Han unnlot videre å innfri mellomfinansieringen på kr 1.500.000, og brukte i stedet minst kroner 1.487.794 av det overførte beløp til egne formål fra 8. april frem til kontoen ble sperret av Handelsbanken i Tromsø 16. april 2009. Dette til tross for at han hadde forpliktet seg til å innfri mellomfinansieringen straks oppgjøret fra Finland var tilgjengelig.

Men heller ikke på dette punktet blir Henriksen dømt. I dommens legges det til grunn at retten ikke kjenner til hvordan beløpet etter salg av hytta var planlagt benyttet i forholdet mellom banken og tiltalte.

Forklarte seg ikke

 Siden Henriksens far valgte å ikke avgi forklaring, og er også der tvil om at det Henriksen har gjort, faktisk er rettsstridig.

- Retten har derfor uansett ikke fått opplyst denne delen av saken i tilstrekkelig grad, fremgår det av dommen.

Frikjent blir han også for heleri, etter kjøpet av den omtalte hytta i Kilpisjervi:

I dette tilfellet skulle Henriksen ha overført deler av et byggelån på 1.300.000 til sin egen bankkonto, for så å bruke pengene til å kjøpe fondsandeler i Absolutt Europa i Orkla Finans. Videre skal han ha sjonglert pengene fra byggelånet mellom sine egne kontoer, og brukt deler av det til å finansiere den omtalte hytta i Kilpisjervi, og fondsandelene.

- Grov utroskap

I dommen renvaskes han videre for å ha påført selskapet Effektiv Prosjektutvikling AS, kostnaden ved sine egne advokatutgifter. I dette tilfellet var Henriksen selv daglig leder i selskapet. Summen på advokatutgiftene var på 373.830 kroner.

Stig Henriksen blir av Nord-Troms tingrett, dømt kun på to punkter i den svært omfattende tiltalen. Det retten mener å ha funnet bevist, er at han for egen vinning tok opp et lån på én million kroner, i egenskap av å være styreleder i Kvadro Maskin AS.

Han overførte til sammen kr. 895 000 ut av selskapet og inn i andre virksomheter som han eide eller kontrollerte fullt ut, uten at det var forretningsmessig begrunnet eller hensiktsmessig for Kvadro Maskin AS. Han påførte dermed selskapet et stort økonomisk tap.

- Den økonomiske utroskapen er grov, særlig sett hen til størrelsen på beløpet på kr. 895 000, fremgår det av dommen. Disse pengene må Henriksen også betale statskassen, minus 100.000.

- Drev på overtid

Det siste punktet Henriksen dømmes for, er å ha unnlatt å begjære gjeldsforhandling eller oppbud i selskapene Enigma Eiendom AS, Kvadro Bygg AS, Kvadro Holdning AS og enkeltmannsforetaket Stig Henriksen Eiendomsformidling.

- En gang på sommeren og høsten 2009 måtte han forstå at selskapene hans var insolvent, og han skulle fra dette tidspunkt ha begjært oppbud i selskapene, inkludert sitt personlige foretak, fremgår det av dommen.

Til tross for dette ble Enigma Eiendom først tatt under konkursbehandling i mars 2010, Kvadro Bygg AS i februar 2011, Kvadro Holding AS i desember 2010 og enkeltmannsforetaket Stig Henriksen Eiendomsformidling slått konkurs i juni 2010.

- Tiltalte drev således flere av selskapene på overtid, alt fra seks måneder opptil halvannet år, slår retten fast.

Tiltale mot Stig Henriksen ble tatt ut i mai 2015. Fra forholdet ble begått og frem til idom, har det gått i underkant av åtte år. Politiet har etterforsket saken i ett år og åtte måneder.

Artikkeltags