1. mars må mannen møte i Nord-Troms tingrett, siktet for å ha begått grovt underslag mot sin egen arbeidsgiver.

Ifølge berammingslisten går saken som tilståelsesdom. Det betyr at mannen har lagt kortene på bordet og innrømmet det han er siktet for.

Overført til kona

I siktelsen heter det at mannen i kraft av å ha vært daglig leder i en bedrift i Tromsø, overførte penger fra arbeidsgiveren og til sin kones bankkonto.

Underslaget foregikk fra oktober 2009 til mai 2013 og totalt dreier det seg om cirka 761.000 kroner.

Overføringene ble maskert som lønnsutbetalinger og kjøregodtgjørelse, uten at det var utført verken arbeid eller kjøreoppdrag. Pengene ble ifølge siktelsen brukt av mannen selv - delvis ved at de ble overført videre til ham fra konas konto og delvis ved kontantuttak, varekjøp og betaling av regninger.

Vil ikke kommentere

Nordlys har vært i kontakt med vedkommende som i dag er daglig leder i bedriften. Han opplyser at 60-åringen ikke lenger er ansatt der, men utover det har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

- I og med at saken skal opp for retten, er det ikke riktig av meg å kommentere den nå, sier daglig leder.