I 2012 feiret den nordnorske mannen bursdagen sin på Huset i Longyearbyen på Svalbard.

Etter at gjestene hadde spist og drukket for over 26.000 kroner, sendte han regningen til arbeidsgiveren.

Regningen ble riktignok ikke betalt, men bursdagsfesten føyer seg inn blant flere forhold 42-åringen nå er dømt for i Nord-Troms tingrett. Samtlige av dem er knyttet til Svalbard-bedriften der han var ansatt i en årrekke.

Fikk penger på egne konto

Ifølge den ferske tingrettsdommen solgte han fra 2007 til 2012 en hel del turutstyr til venner og bekjente. Til sammen dreier det seg om varer til en verdi av 85.000 kroner, oppsummerer retten.

Pengene ble imidlertid ikke betalt til arbeidsgiveren som faktisk eide utstyret som ble solgt, men inn på 42-åringens private bankkonto.

Selv har han forklart at det ble gjort slik fordi han ønsket å øke bedriftens fortjeneste. Ved å maskere dem som egne kjøp, kunne han tilby vennene 20 prosent rabatt. Deretter skulle kjøpesummen trekkes fra hans egen lønn.

Retten har imidlertid kommet til at kun skjedde ved noen anledninger i 2008. Da hadde mannens sjef oppdaget fremgangsmåten, irettesatt ham og fått lovnad om at det ikke skulle skje igjen.

Først fire år senere luktet sjefen virkelig lunta. Han bor ikke selv på Svalbard, men da han besøkte bedriften oppdaget han store mengder uåpnet post - blant annet innkassokrav fra flere leverandører.

«Bevisst utnyttelse»

Ved et annet tilfelle inngikk 42-åringen en avtale om et snøscooterkjøp til 75.000 kroner med en annen mann på Svalbard. Det endte med at han betalte for deler av snøscooteren med varer verdt 15.000 kroner fra arbeidsgiveren.

Retten legger imidlertid til grunn at kjøpet ikke var klarert med mannens arbeidsgiveren og at snøscooteren var ment til privat bruk.

Tingretten mener at mannens handlinger grenser opp mot grovt underslag og omtaler omstendighetene lovbruddene har skjedd under, som skjerpende. De viser til at underslagene ble begått over flere år og med ulik framgangsmåte.

«Tiltaltes handlemåte bærer preg av bevisst utnyttelse av et system med liten oppdagelsesrisiko», heter det i dommen.

Videre vises det til at 42-åringen tidligere er domfelt for regnskapsforgåelse, bedrageri og falsk forklaring.

Samtidig konkluderer retten med at den lange behandlingstiden for straffesaken mot ham, er formildende. De finner dermed at 60 dagers betinget fengsel og saksomkostninger på 3000 kroner, er en passende straff.