Det er et av naturens store mysterier: Et av de mest intelligente havpattedyrene setter stø kurs mot land og strander seg selv.

Nå kan forskere har funnet svar, med god hjelp fra Tromsø.

– Dette er et uvanlig tverrfaglig studie, sier professor Chris Hall ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Nå er artikkelen publisert i International Journal of Astrobiology, og har allerede vakt oppsikt. BBC omtalte forskningen mandag. Forskerne viser en sterk sammenheng mellom geomagnetisk aktivitet og strandinger av spermasetthval i Nordsjøen.

Data fra Tromsø

Det var opprinnelig dr. Klaus Vanselow ved Universitetet i Kiel som ville undersøke om hvalstrandingene kunne ha sammenheng med geomagnetiske stormer.

– Det er fenomener som er usynlig for mennesker, bortsett fra at vi ser mye nordlys. Men det er kjent at flere dyrearter navigerer etter geomagnetiske felt, blant annet krabber og noen fuglearter, sier Hall.

Han presiserer at han ikke er marinbiolog. Derimot kunne han levere geomagnetiske data fra Nordlysobservatoriet.

– Vi har data fra hele norskekysten.

I starten av 2016 var det uvanlig mange strandinger av spermhval i Nordsjøen. Dette vakte stor oppmerksomhet. De fleste var unge, friske og velfødde dyr. Det har vært spekulert i om de var forgiftet, eller om klimaendringer hadde drevet byttedyr inn i Nordsjøen og lokket hvalene etter.

Bommet på kursen

Spermhval holder til på dypt, temperert vann, de største gruppene i Sør-Atlanteren. Men unge hanner trekker nordover til polare strøk for å jakte blekksprut. Normalt går ruta vest for Storbritannia og Irland, med retur samme vei. Men i fjor rotet mange seg inn på grunt vann og strandet i Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

Vinteren 2015/16 var det samtidig flere store solstormer. Det ga en fantastisk nordlyssesong ikke bare her i nord, fenomenet ble observert helt ned til Skottland. Forskerne fant ut at disse solstormene endret det magnetiske feltet mellom Shetland og Norge. Her tror de hvalene opplever en slags «geomagnetisk fjellkjede» som hindrer at de går inn i Nordsjøen.

 

– Hvis hvalene forstyrres av denne effekten kan de svømme i feil retning i dagevis uten å korrigere, forklarer dr. Vanselow til BBC.

– Om de svømmer inn mellom Skottland og Norge i en eller to dager, er det for sent å snu. De er fanget.

Forskerne presiserer at dette er en hypotese, og at den kanskje aldri kan bevises. Men Hall håper funnene skal føre til mer forskning.

– Det ville være interessant. For Norge er jo vandringene av kongekrabbe viktig.

NASA forsker

Hall forteller at de møtte skepsis.

– Det var en kamp å få denne artikkelen publisert.

Samtidig har Nasa et verdensomspennende forskningsprosjekt på hvordan solstormer påvirker havpattedyr. Snart publiserer de en artikkel okm hvalstrandinger på kysten av Canada. De mener funnene fra Venselovw er godt underbygget.

– Det er en potensiell mekanisme som kan forvirre dyr, jeg mener det er en kredibel teori sier Nasa-forsker Antti Pulkkinen til BBC.

Men han tror årsakene til strandingene er sammensatt.