Gå til sidens hovedinnhold

15 selskaper i Troms får produsere mer laks - og nå blir nye Troms og Finnmark størst på oppdrett

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesrådet i Troms har vedtatt at samtlige 15 selskaper som søkte om utvidet kapasitet på eksisterende tillatelser får innvilget økning på to prosent.

TROMSØ (Nord24.no):  Regjeringen utlyste på nyåret en mulighet for havbruksselskaper til å søke om kapasitetsøkning, økt maksimalt tillatt biomasse (MTB), for eksisterende tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Økningen krever kun søknad innen fristen og formkrav oppfylt i henhold til forskrift. Samtlige søknader med unntak av én tillatelse fyller de formelle krav og innvilges.

Av totalt 16 oppdrettsselskaper med tillatelser i Troms, søkte 15 om 2 prosent økning.

Fem selskaper har i tillegg søkt om utvidelse av tillatelser på til sammen 8 lokaliteter der selskapene kan vise til spesielt gode miljøforhold. Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), er fornøyd med at oppdrettsselskapene i Troms nå kan øke produksjonen.

- Vi har gode forutsetninger for bærekraftig vekst i Troms, og det er gjennomført godt arbeid i kommunene med kystsoneplaner de siste årene som på en god måte tilrettelegger for dette, sier fylkesråden, ifølge en pressemelding.

Vekst

Det er lagt opp til at vekst i de «grønne» produksjonsområde 10 og 11 (begge i Troms) skal kunne bli inntil 6 prosent samlet for årene 2018 og 2019 i henhold til det nye  vekstsystemet – det såkalte trafikklyssystemet.

Det legges opp til at selskapene i grønne områder kan søke om økning på 2 % i første omgang. Selskapene kan også søke om økt kapasitet på spesielt miljøvennlige og gunstige lokaliteter med ytterligere 4 prosent.

Til våren planlegger staten å auksjonere ut nye tillatelser (konsesjoner) slik at veksten i sum blir inntil 6 prosent.

- For kommunene og fylkeskommunen vil det bety at vi kan vente oss ekstra midler over Havbruksfondet som kan bidra til bedre tilrettelegging for næringsutvikling langs kysten. Dette er midler som kommunene har stor bruk for både til planlegging og tilrettelegging for næringsaktivitet. Fylkeskommunen, på sin side, har mange spennende prosjekter og tiltak som trenger finansiering i årene som kommer. Dette vil gi effekter som kommer kystsamfunnene ytterligere til gode, sier fylkesråd Simonsen, ifølge meldingen.

Kan søke om mer

I neste runde vil selskapene i de grønne produksjonsområdene kunne søke om nye tillatelser og dermed ytterligere økt produksjons­kapasitet. Dette vil skje gjennom auksjon og det vil bli utarbeidet en egen forskrift for denne tildelingen. Intensjonen er at dette skal skje i løpet av noen måneder avhengig av saksbehandlingstid i departement og direktorat.

Oversikt over selskaper som har fått innvilget økt MTB i Troms (2%):

InnehaverStedTillatelserTonn økning
Arnøy Laks ASLauksletta476
Eidsfjord Sjøfarm ASSortland238
Eidsfjord Sjøfarm ASSortland238
Flakstadvåg Laks ASFlakstadvåg6114
Gratanglaks ASGratangen477
Kleiva Fiskefarm ASEngenes476
Marine Harvest Norway ASBergen7140
NOR SeafoodTorsken238
NOR SeafoodTorsken38 
Nordlaks Oppdrett ASStokmarknes14 266 
Northern Lights Salmon ASGrovfjord76 
NRS Troms ASFinnsnes95 
NRS Troms ASFinnsnes19 
Salaks ASSjøvegan115 
SalMar Nord ASStonglandseidet152 
SalMar Nord ASStonglandseidet114 
Sørrolnesfisk ASHamnvik57 
Wilsgård Fiskeoppdrett ASTorsken57 
Wilsgård Fiskeoppdrett ASTorsken38 
Lerøy AuroraTromsø17 329 
  1021953Fakta

  • Havbruk i Troms er i rask vekst og til sammen ble det slaktet 169.000 tonn i 2016 til en verdi av 8,7 milliarder kroner. Det antas at ytterligere vekst i havbruksnæringen i hovedsak vil komme i den nordlige landsdel.
  • Den nye regionen bestående av Troms og Finnmark vil bli Norges største og raskest voksende havbruksregion i landet. Havbruks­strategi for Troms, vedtatt av Troms fylkesting, er et verktøy for tilrettelegging av bærekraftig vekst i havbruksnæringen i fylket, både med hensyn til miljø, økonomi og sosial bærekraft.
  • Sjømatnæringen i Troms sysselsetter til sammen 5.700 årsverk inklusive leverandører, 877 av disse er direkte ansatt i havbruksnæringen i Troms.
  • Norskekysten er delt inn i produksjonsområder i henhold til det nye «trafikklyssystemet», område nr 10 og 11 ligger i Troms. I Troms er det til sammen 106 tillatelser (konsesjoner) med samlet MTB på 100.938 tonn. MTB – er den maksimale tillatte biomassen et selskap kan ha i sine anlegg til enhver tid.
  • Vederlaget for salg av økt kapasitet i form av utvida MTB på eksisterende tillatelser og salg/auksjon av nye tillatelser tilfaller staten med 20%, resten tilføres kommunene som får 70% og fylkeskommunene 10%. Økningen som nå er innvilget medfører innbetaling på 234,4 mill. kr fra oppdrettsselskapene i Troms. 20 av 24 kommuner i Troms vil få tildelt vederlag i størrelsesorden fra 1-18 mill. kr pr kommune fra Havbruksfondet til høsten (avhengig av antall og størrelse på lokalitetene i kommunen).
  • Regjeringen skal tildele til sammen 24.000 tonn økt MTB før sommeren. Dette tilsvarer årlig økt produksjon i størrelsesorden opp mot 40.000 tonn. I 2017 ble det produsert 1.350.000 tonn laks, ørret og regnbueørret i Norge. Årlig produksjon pr 1 tonn MTB er om lag 1,6 tonn rund fisk.

Kommentarer til denne saken