NETTAVISEN: Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,472 prosent for tre års bindingstid, 2,804 for fem år og 3,309 for ti år.

Det opplyser Lånekassen i en pressemelding. 

Alle tre satsene øker med henholdsvis 0,127 prosent, 0,117 prosent og 0,145 prosent, og følger derfor en svak eksisterende trend for renteutvikling på lån fra Lånekassen.

Binde eller la være?

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, sier mange som lurer på om de skal binde renten. 

– Det må kundene selv avgjøre basert på om man trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om man vil spekulere i om det lønner seg å binde, sier Schanke Funnemark.

Hun sier at det å binde renten kan man se på som en forsikring mot økte utgifter. 

– Gir forutsigbarhet

– Det gir en forutsigbar økonomi de neste tre, fem, eller ti årene. Hvis man er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, som for eksempel i en etableringsfase, kan det å binde renten være trygt. Over tid har flytende rente som oftest vært gunstigere enn å binde renten.

Lånekassen gir ikke kundene direkte råd om å binde eller ei:

– Det å binde renten bør være et personlig valg basert på den enkeltes økonomiske situasjon.