Selv om Sindre (32) og mange andre lærlinger har alt i orden, nektet to ledere i Rana å slippe lærlingepatruljen inn

Lærlingepatruljen har avlagt mange besøk i Rana, men to steder ble de stanset av leder.