I første måned i år eksporterte Norge sjømat for 8,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,6 milliarder, eller 16 prosent, målt mot samme måned i fjor.

Nedgangen skyldtes først og fremst et vesentlig fall i eksportverdien for laks, forårsaket av strenge koronarestriksjoner og stengte eller delvis stengte restauranter, forklarer Tom-Jørgen Gangsø i Norges sjømatråd.

– Vi ser også nedgang i eksporten av ørret og fersk torsk sammenlignet med den rekordsterke januarmåneden i 2020, sier Gangsø, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

I alt ble det eksportert 95.600 tonn laks til en verdi av 5,2 milliarder kroner i januar. Volumet økte med 11 prosent, men verdien falt med 1,5 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i januar, mens Sverige var det største vekstmarkedet for laks samme måned, målt i verdi.