Den nordnorske regionledelsen i omsorgskonsernet slutter brått

Den nordnorske regionledelsen i Stendi – tidligere Aleris Omsorg - har brått sluttet i selskapet