Mowi har besluttet å ikke videreføre driften ved selskapets fabrikk i Kvænangen, melder selskapet selv mandag morgen.

Fabrikken ble etablert i 1984 av Jøkelfjord Laks. Den ble senere overtatt av Mowi. Det er 16 ansatte ved fabrikken, alle får tilbud om annet arbeid i selskapet.

I mars ble driften satt på vent. Nå mener selskapet det vil være for kostbart å sette den i drift igjen.

– Det er med tungt hjerte vi har tatt avgjørelsen om å stanse driften ved Jøkelfjord. Dette har vært en viktig fabrikk for både Mowi og Kvænangen kommune i mange år. Vi ser dessverre at de nødvendige oppgraderingene av fabrikken blir for tunge å bære for driften på Jøkelfjord, og må dermed se på andre løsninger for slakting av fisken fra våre anlegg i området, er regiondirektør for Mowi Nord, Ørjan Tveiten sitert på i pressemeldingen.

Han skriver videre at Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruksnæringen også er en medvirkende årsak.

– Dette har gjort at Mowi må vurdere alle investeringsplaner i Norge på nytt, også bygging av nye og oppgradering av eksisterende fabrikker. Med den usikkerheten dette forslaget medfører, er det i dag dessverre ikke mulig for Mowi å iverksette denne type prosjekter, sier Tveiten.