Lerøy Seafood Groups driftsresultat for første kvartal 2017 er doblet fra samme periode i fjor. Tidenes beste resultat noensinne, ifølge selskapet selv. 

Lerøys driftsresultat før verdijustering av biomasse var 1,28 milliarder kroner i første kvartal 2017, mot 584 millioner kroner i samme periode i 2016. Det går fram av selskapets kvartalsrapport, som ble lagt fram torsdag.

Høye priser på laks og ørret driver frem det gode resultatet. Men selskapet har høye kostnader som de fortløpende jobber med å få ned.

Lerøy er en betydelig aktør innen havbruk i Nord-Norge. De kjøpte i sin tid opp Skjervøyselskapet Aurora. Lerøy Aurora har hovedkontor i Tromsø og 17 konsesjoner for produksjon av laks og ørret i Troms og slakteri på Skjervøy. Selskapet har også gjort store investeringer i Finnmark.

LES OGSÅ: Nå tjener de milliardbeløp hvert år. Her havner pengene

De har også kjøpt opp Havfisk, trålerflåten til Aker Seafoods, og er nå en gigant innen både havbruk og villfanget fisk.

- Oppkjøpet av Havfisk og Norway Seafoods har gjort LSG til Norges største aktør, og til en betydelig global aktør av hvitfisk. Starten av 2017 har vært god, og dette lover godt for fremtiden. Vi ser frem til å være med å utvikle hvitfisk markedet videre, sier konsernleder Henning Beltestad i en presentasjon av resultatet.

Omsetningen var 5,5 milliarder kroner i første kvartal 2017 – en økning på 43 prosent fra første kvartal i fjor.

* Driftsinntekter: 5.459 millioner kroner (3.815 millioner kroner)

* Driftsresultat (før verdijustering av biomasse): 1.277 millioner kroner (584 millioner kroner)

* Resultat før skatt (før verdijustering av biomasse): 1.294 millioner kroner (592 millioner kroner)

– Lerøy Seafood Group oppnår den høyeste omsetning og det beste driftsresultat i noe kvartal i konsernets historie, sier konsernleder Henning Beltestad i en uttalelse.

Resultatet før skatt og før verdijustering av biomasse var 1,3 milliarder kroner, mot 592 millioner kroner i første kvartal i fjor.