I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 30,7 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 38,2 øre. Dette er en nedgang fra i overkant av 36 øre i snittpris tirsdag.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 7,03 øre lavere enn tirsdag og 15,6 øre lavere enn samme dag året før melder NTB.

Prisen blir ganske jevn gjennom døgnet, og er på sitt laveste sent på kvelden.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Så langt ser det ut som snittprisen for Nord-Norge ender godt under grensen for strømstøtte i Nord-Norge.

Maksprisen onsdag på 38,2 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 57,2 øre lavere enn tirsdag og 11,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 54,6 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 28,2 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.