Vil sette tjenester ved Bodø lufthavn ut på anbud

Kjell-Idar Juvik Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Kjell-Idar Juvik Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor i oppdrag å overta driften av Bodø lufthavn innen 1. august 2016. Det liker verken Forsvaret, Avinor eller Arbeiderpartiet.

Sikkerhet på anbud

Fra politisk hold er det en forventning om at Avinor skal åpne opp for eksterne leverandører av drift og vedlikehold på lufthavnsiden, oppgave som per i dag gjøres av Forsvaret.

Men onsdag uttrykte Bård Solheim,  oberstløytnant og sjef for flyplassdriften ved Bodø hovedflystasjon, bekymring for at forsvarsansatte vil si opp jobben sin på grunn av usikkerhet knyttet til at Avinor skal ta over driften fra neste år.

AP-motstand

Bekymringen tas på største alvor av Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant for AP.

- Som ansvarlig for luftfarten i Arbeiderpartiets fraksjon har jeg lyst å uttrykke vår motstand mot å gjøre tiltak som kan sette trafikksikkerheten i fare, skriver han i en uttalelse.

Juvik understreker at han ikke er imot effektivisering.

- Men dette må ikke sette sikkerheten i fare. AP sier nei til nedbygging av sikkerhetstjenesten på norske flyplasser.

Avinor vil ikke ta over

NRK melder torsdag at Avinor i et brev regjeringen ber om å få slippe å overta flyplassdriften i Bodø fra Forsvaret 1. august neste år.

Det bekrefter konsernsjef Dag Falk-Petersen overfor kanalen.

Selskapet mener usikkerhet rundt flyplassens fremtid kan gi store feilinvesteringer.

For å høste erfaringer, skal konkurranseutsetting av flyplasstjenester først prøves ut i Bodø.

"Modellen i Bodø vil gi oss et godt sammenligningsgrunnlag mot egendrift slik vi kjenner den fra øvrige lufthavner." heter det i vedtaket fra konsernledelsen i Avinor.

Kan forsinke forsvarflytting

Luftvingsjef Solheim mener dette kan påvirke hele omstillingsprosesen i Luftforsvaret:

– En del av omstillingen er at tyngdepunktet vårt skal flyttes ned til Ørlandet. Dersom vi blir sittende med denne oppgaven lengre vil det selvfølgelig påvirke hele prosessen og skyve den ut i tid, sier han tilNRK.

Artikkeltags