Oslo (NTB): NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener arbeidstakere over 60 må bli billigere i drift for å være like attraktive som sine yngre kollegaer.

Lund støtter dermed Civita-økonomen Steinar Juel, som i forrige uke tok et oppgjør med seniorpolitikken i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Juel hevdet spesialordningene for de over 60 år er foreldet og en sløsing med ressurser.

– Seniorer må bidra på linje med de øvrige ansatte. Særrettigheter som rett til redusert stilling og ekstra ferieuke, bidrar ikke til det. Jeg er veldig enig med Steinar Juel i at personer som skal jobbe i ti år til, ikke automatisk bør få særrettigheter uten at de er behovsprøvd, hvis man i det hele tatt skal ha det, sier Lund til DN.

– Vi levere lenger og er friskere, så det er ingen grunn til at de over 60 skal ha mer ferie eller andre fordeler, fortsetter hun.

Lund mener den nedre terskelen for særrettigheter burde blitt hevet da aldersgrensen for frivillig pensjon ble hevet til 72 år i fjor. (©NTB)