Kommunen gjorde "katastrofeområde" til gullgruve:  - Her hentes det ut 100 millioner kroner

- Du kan trygt si vi utnyttet lovverket til fulle.