Gå til sidens hovedinnhold

Mange mener Sametinget har for stor innflytelse over land og natur

Ny forskningsrapport:

Artikkelen er over 6 år gammel

- Lav opplsutning om Finnmarkseiendommen som institusjon, viser ny forskningsrapport.

Norut Alta presenterer og analyserer tre undersøkelser som til sammen gir et bilde av omgivelsenes tillit til Finnmarkseiendommen (FeFo) som forvalter, eier og næringsaktør.

Undersøkelsene er foretatt blant befolkningen i Finnmark, blant FeFo's næringslivskunder og blant aktive naturbrukere.

Analysene viser at det blant befolkningen er en generell lav oppslutning om FeFo som institusjon (lav diffus tillit), noe som kan forklares ved omgivelsenes holdninger til iverksetting av samiske rettigheter.

Oppslutningen om FeFo's forvaltningstiltak er imidlertid større (høyere spesifikk tillit), noe som spesielt undersøkelsene blant FeFo's næringslivskunder og aktive naturbrukere viser.

Dette forklares ved at kunder og aktive brukere har en bredere kontakt og dermed erfaring med FeFo enn den jevne innbygger. Informasjon for å øke befolkningens kunnskap og kjennskap til FeFo foreslås som tiltak for å redusere gapet mellom den diffuse og den spesifikke tilliten.

Denne rapporten er et resultat av forskningsprosjektet "Finnmarklandskap i endring," et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstiututtet Norut Alta-Áltá og UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet var finansiert av Regionalt forskningsfond Nord-Norge for perioden 2012-2015.