Gå til sidens hovedinnhold

Marine Harvest melder seg ut av FHL i protest

Artikkelen er over 6 år gammel

– Det har vært strekk i laget, sier FHL.

Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap med John Fredriksen som største eier, melder seg ut av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Det skriver selskapet selv i en pressemelding fredag morgen.

Marine Harvest melder nå overgang til Norsk Industri, som er en arbeidsgiverforening underlagt NHO.

– Vi er grunnleggende uenig i flere sentrale saker, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Gramstad i pressemeldingen fra Marine Harvest.

– Jeg beklager enhver utmelding og frafall. Marine Harvest er en viktig havbruksbedrift. Det er leit at de melder seg ut av fellesskapet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark til Nord24.

Uenige om lakselus

Marine Harvest mener FHL tar til orde for alt for rask vekst i næringa og er bekymret for miljøaspektet, ifølge Sysla.no.

– Marine Harvest og FHL er uenige i noen av de grunnleggende spørsmålene om hvordan denne næringen skal utvikle seg videre, og hvilken rolle FHL som forening skal innta. Derfor er det best for begge parter at vi nå melder oss ut, legger Gramstad til.

Lakselusproblemet er et av temaene Marine Harvest nevner. Selskapet mener Norge må få bukt med luseproblematikken før man kan legge til rette for mer vekst.

– Fremtiden ligger bokstavelig talt i havet. For å nå potensialet næringen har, må utfordringen med lakselus løses. Dette handler om å utvikle Norges nest største eksportnæring videre på en miljømessig bærekraftig måte. FHL og Marine Harvest har dessverre motstridende syn på dette, sier Gramstad.

– Politisk aktør

Nord24 har flere ganger pekt på at det er uenighet innad i bransjen. Uenighetene går for eksempel på hvordan man skal møte utfordringene med lakselus og rømming.

Marine Harvest har tatt til orde for å bremse veksten til lusespørsmålet er løst. De mener også at FHL i for stor grad har snakket uten å ha alle medlemmene bak seg.

"Marine Harvest har ved flere anledninger tatt til orde for at FHL skal drives etter det såkalte konsensusprinsippet: å fronte saker som det er enighet om i medlemsmassen. Marine Harvest mener det er problematisk at en arbeidsgiverorganisasjon fremstår som en politisk aktør og går på tvers av medlemsbedrifters interesser", skriver Marine Harvest i pressemeldingen.

Konsernsjefen kritiserte FHL

Seinest i går, torsdag, kritiserte konsernsjef Alf Helge Aarskog i Marine Harvest bransjeorganisasjonen FHL for å ta opp rullerende maksimalt biomasseopptak (MTB) igjen. En debatt Marine Harvest mente burde vært lagt død.

Det skriver Fiskeribladet Fiskaren.

– Vi trodde den saken var ferdig debattert. Vi er bekymret for konsekvensene av eventuelt rullerende MTB, spesielt med tanke på lusesituasjonen og å holde på fisk lengre i en slik situasjon. Det er ikke bra etter vår mening, sa Aarskog til FiskeribladetFiskaren.

Aarskog varslet samtidig at han ikke tar gjenvalg til styret i FHL.

MER OM MTB:     Færre enn ni prosent ville ha klart nye krav

– Viktig høringspart

Styreleder Gunnar Domstein i FHL sier til Sysla.no at han tror partene fortsatt kan samarbeide.

– Det er leit. Marine Harvest er en stor og viktig aktør i havbruksnæringa. Men når det først skjer, er vi glad for at de går til Norsk Industri i NHO-systemet. Det betyr at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid, sier Domstein til Sysla.no.

Også administrende direktør Geir Ove Ystmark i FHL synes det er leit at Marine Harvest melder seg ut.

Han påpeker at FHL alltid har vært mer enn en arbeidsgiverorganisasjon, ikke minst en næringspolitisk aktør.

– Vi er en viktig høringspart for departementet, regjeringa og Stortinget i saker som angår hele norsk sjømatnæring. Det er en viktig del av den norske modellen. Næringa er avhengig av at man har aktører fra sjømatnæringa som er talerør for bedriftene. Derfor kan vi slå fast at FHL har vært, er og vil være en organisasjon som vil ha en viktig rolle som både arbeidsgiver- og næringspolitisk aktør, sier Ystmark til Nord24.

– Strekk i laget

Han har forståelse for at verden ser annerledes ut fra Marine Harvests ståsted enn for flere av de små medlemsbedriftene. Ystmark erkjenner at meningene til tider spriker innad.

– Vi opplever nok at det har vært et strekk i laget, sier Ystmark.

Han peker på at næringa likevel har samlet seg om for eksempel høringsutkastet til stortingsmeldinga om om vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

– Det ble vedtatt av et enstemmig styre i FHL etter en svært grundig organisatorisk behandling, både ved utvalg som ble nedsatt, medlemsmøter og betydelige behandlinger i bransjegruppene. Så er det av og til slik at det kan være ulike standpunkter innad. Da må vi forholde oss til det flertallet sier. Det har ikke skjedd veldig ofte, mener Ystmark.

– Nedprioriterer ikke miljøet

– Marine Harvest peker på miljøspørsmålet og luseproblemet som en av årsakene til at de nå melder seg ut. Hva har du å si til det?

– Vi nedprioriterer ikke miljøet. Norsk havbruksnæring er verdensledende innen miljøspørsmål på havbruksområdet. Det er et spørsmål om hvor raskt man skal gå framover, men det er åpenbart ikke nedprioritert, mener Ystmark.

– Hva betyr det for FHL at Marine Harvest forsvinner?

– Verden kan se noe ulikt ut fra vinduet til et multinasjonalt selskap og et mindre selskap med kystbasert eierskap. For FHL kan det nok være lettere å være tydelig på behovet for utvikling langs norskekysten og være tydelig på at Norge har en verdensledende miljøprofil, sier Ystmark.

– FHL kan bli en minst like tydelig stemme som vi har vært. Nå kan vi være enda spissere i en del synspunkter utad.

– Er det noe du har lyst til å være spissere på allerede nå?

– Nei. Nå har vi generalforsamling i neste uke i Bodø. Der skal vi meisle ut det endelige standpunktet til for eksempel sjømatindustrimeldingen, sier Ystmark.

FAKTA:

  • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) består av rundt 500 bedrifter med rundt 10.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri.
  • Når det John Fredriksen-kontrollerte kjempeselskapet Marine Harvest nå melder overgang til NHOs største arbeidsgiverforening, betyr det at FHL mister sitt største medlem.
  • På verdensbasis har Marine Harvest rundt 11.700 ansatte. (Fakta: NTB)

Kommentarer til denne saken