Gå til sidens hovedinnhold

Disse jobbene blir du syk av

Artikkelen er over 6 år gammel

En rekke yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols.

I to artikler i Tidskrift for Den norske legeforening, skriver tidligere avdelingsoverlege og spesialist i lungesykdommer, Tor Brøvig Aasen, at en rekke yrker er utsatt for ulike helseproblemer. Blant annet hørselstap, astma, kols og kreft.

Det skriver Vest24.no.

En rekke yrkesgrupper som frisører. bakere, sykepleiere og tunnelarbeidere, er utsatt. Hørselstap utgjør de fleste registrerte tilfellene og er fremtredende ved metallarbeid.

Lungesykdommen KOLS har vært mye forbundet med røyking. Men Aasen sier dette også kan knyttes til yrkesgrupper.

– Tunnelarbeidere er særlig utsatt. Personer er ulikt sårbare for sykdommen, og røykere har en høyere risiko, sier Aasen.

Til tross for strengere regelverk de siste årene, er det ennå mange tilfeller av kreft etter asbestrelatert arbeid. – Brannmenn er potensielt også i risikogruppen for kreft. Men det mangler fremdeles en del kunnskaper på akkurat denne gruppen, sier Aasen.

– Får dårlig oppfølging

– Vi ser at Nav-systemet ikke har vært tilfredsstillende i sammenhengen. Det har vært dårlig oppfølging, og pasienter har fått betydelige vanskeligheter som følge av dette. Derimot synes vi tidligere Trygdeetaten hadde en bedre tilnærming til det, når det gjaldt yrkesrettet attføring og tilbud om skolegang. Vi har ikke det samme inntrykket av Nav, sier Aasen.

Han mener en av årsakene til at Nav-systemet fungerer dårlig for denne gruppen, er at systemet er så stort.

– Det kan være at man har et større arbeidsområde og dermed mindre innsikt i det enn Trygdeetaten i sin tid hadde. Samtidig handler det om prioriteringer fra myndighetene, forklarer Aasen.

– Bør melde oftere

Han legger også til viktigheten av at leger melder fra om mistanke om arbeidsrelaterte sykdommer.

– Det kan virke som at meldeaktiviteten er for lav. En årsak kan være at leger venter til de føler seg sikre på at den mistanken de har stemmer, før de melder fra. Men det er viktig for å forhindre kroniske sykdommer og at andre arbeidstakere blir syke, sier han.

Kommentarer til denne saken