Én av fire fikk kjøreforbud

Manglende lastesikring, dårlig sikt og brudd på kjøre- og hvilebestemmelsene er blant det som ble avdekket under storkontrollen av tungkjøretøyi forrige uke.

Manglende lastesikring, dårlig sikt og brudd på kjøre- og hvilebestemmelsene er blant det som ble avdekket under storkontrollen av tungkjøretøyi forrige uke. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mange grove forhold ble avdekket i storkontroll.

DEL

(Siste) [broom.no]  Den siste uken har Statens vegvesen kontrollert 1.304 tungbiler på de største grenseovergangene på Østlandet. 25 prosent av de kontrollerte kjøretøyene fikk kjøreforbud. I tillegg ble 29 førere anmeldt og det ble skrevet ut 148 mangellapper.

– Selv om de aller fleste har alt i orden er vi likevel litt skuffet over resultatene. Vi har avdekket en del grove forhold som vi helst skulle vært foruten, sier fagleder for utekontroll i Hedmark, Geir Thomas Finstad.

Blitt bedre

Han får støtte fra sin kollega i Østfold, Øyvind Grotterød.

– Vi skulle gjerne sett at antallet kjøreforbud og anmeldelser var lavere, men jeg vil likevel si at tilstanden på kjøretøyene er betydelig bedre enn den var for 10-15 år siden, sier han.

Kontrollene har foregått på overgangene i Østby og Magnor i Hedmark og på Ørje og Svinesund i Østfold. Langt flere enn de 1.304 som ble stoppet for grundig kontroll har vært innom kontrollplassene.

Hyller og skjermer

– Kontrollørene våre lukter, lytter og ser på de kjøretøyene som passerer over vekta vår. Hvis alt virker å være i orden, blir de vinket videre. Vi forsøker å målrette kontrollene våre, slik at vi ikke bruker tid på de som har alt i orden, sier Grotterød.

Over 200 av kjøreforbudene kom som følge av dårlig lastsikring og dårlig sikt.

– 105 førere fikk pålegg om å bedre sikten fra førerplassen før de fikk kjøre videre. Mange av disse har satt inn hyller og skjermer på dashbordet som reduserer sikten. Andre har hengt opp vimpler, dukker eller andre ornamenter i frontruta. For mye slikt er ikke tillatt og må fjernes før videre kjøring, sier Geir Thomas Finstad.

98 førere fikk pålegg om å sikre lasten sin bedre før de fikk kjøre fra kontrollplassen.

Grove brudd

– Vi ser dessverre at for mange slurver når de skal sikre lasten sin. Paller med fliser, jernrør, kunstgressmatter, rødvin, flatskjermer og alt annet må sikres godt. Hvis ikke kan de i verste fall føre til alvorlige ulykker langs veiene. Plastdukene som skjermer lasten på mange vogntog holder ikke som lastsikring. De spjærer som ingenting hvis lasten seiler av gårde, sier Grotterød.

18 av de 29 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– På Østby stoppet vi blant annet et vogntog med to førere som til sammen hadde hvilt én time i løpet av de siste 30 timene. Begge mistet førerretten i Norge. En annen fører hadde kjørt fra Tyskland til Svinesund uten sjåførkortet som skal registrere kjøre- og hviletiden. Han fikk 15.000 kroner i forelegg, forteller Finstad.

Andre alvorlige forhold:

• Magnor: Semitrailer med seks defekte bremseskiver (samtlige hjul).

• Magnor: Overlast av farlig gods (kreosot) – 60.000 kroner i gebyr.

• Ørje: Vogntog lakk store mengder diesel på kontrollplass, brannvesen måtte tilkalles.

• Svinesund: Last falt av under omlasting, holdt på å treffe fører. (ANB)

Artikkeltags