Nå går flyene på frityrolje. Neste skritt er alger og trær …

Foto: Avinor/Amund Trellevik

Foto: Avinor/Amund Trellevik

Artikkelen er over 3 år gammel

En av utslippsverstingene skal bli mer miljøvennlig.

DEL

Avinor vil investere 100 millioner kroner i å utvikle nytt biodrivstoff. I løpet av 2015 vil 2,5 millioner liter biodrivstoff tilsvarende 2,5 millioner liter – en kvart prosent av totalsalget– blandes inn på de store drivstofftankene på Oslo Lufthavn, Gardermoen. På sikt er målet at det skal være mulig å fylle biodrivstoff over hele landet.

- Det er et spleiselag mellom Avinor, drivstoffleverandøren Air BP og flyselskapene Lufthansa Group, SAS og KLM, sier Olav Mosvold Larsen i Avinor til Nord24.no.

På sikt ønsker man at flyene skal gå på drivstoff fra både trevirke og alger. 

Første skritt er tatt. På slutten av fjoråret ble det gjennomført demoflygninger med drivstoff laget av brukt matolje i Norge.

- Innslag av brukt frityrolje og brukt stekolje brukes allerede på flere flyvninger internasjonalt. Det er relativt billig og klimaeffekten er god med over 90 prosent redusert CO2-utslipp.

- Utslipp er veksthinder

Årsaken til nytenkingen i Avinor er at det spås en stor økning i flytrafikken – både her til lands og internasjonalt. Driverne for økt flytrafikk er økt BNP, befolkningsvekst, flere flyruter, økt arbeidsinnvandring- og utvandring – samt flere turister.

Samtidig er miljø- og klima et mulig veksthinder for flytrafikken, som i dag står for 2,5 prosent av innenriks CO2-utslipp og nesten dobbelt så mye når utenrikstrafikken også tas med.

- Dessverre er det slik at energieffektivisering hos flyprodusentene ikke klarer å holde tritt med trafikkutviklingen. Det betyr at utslippene vil øke, og det er uakseptabelt for Avinor.

På kort sikt er trevirke den mest relevante erstatningen for fossilt drivstoff her til lands.

Trevirke som tidligere er brukt for papir og papp kan redusere norske utslipp fra flytrafikk med 25-30 prosent. I tillegg kan man sørge for bærekraftig andre generasjon biodiesel til tungtrafikken på norske veier. Her samarbeider Avinor allerede med skogsindustrien.

Veldig forenklet kan man si at ønsket er at  flyene går mer og mer bort fra bruk av fossil skog (olje) til ny skog (biodrivstoff).

- 65-90 prosent mindre utslipp

I Norge vil drivstoffet kun hentes fra hogstmoden skog, som blir erstattet av nyplantet skog. Det foreligger to konkrete industrielle norske initiativ

for produksjon av biodrivstoff i dag; Statkraft og Södra på Tofte i Hurum, og Viken Skog / Treklyngen på Follum i Hønefoss.

- Den mest attraktive delen av trærne vil fortsatt gå til plank og sponplater, mens det kan lages biodrivstoff av restene. I dag har dette ingen annen anvendelse. Det bidrar også til å øke lønnsomheten i skogsindustrien Det er nesten for godt til å være sant. Etter våre beregninger er det 65-90 prosent mindre utslipp fra drivstoff fra trevirke  enn fossilt drivstoff.

Flyindustrien har også tro på alger. Håpet er at det skal bli et kostnadseffektivt alternativ en gang etter 2030.

- Potensielt er helt gigantisk. Noen snakker om det som den nye oppdrettsnæringen, men det er et stykke frem.

Skal slippe ut halvparten

Siden 2009 er det gjennomført over 2000 sivile flygninger i verden med biodrivstoff.

Dagens biodrivstoff er sertifisert for max 50 prosent blanding med ordinært drivstoff. 

- Med litt mer erfaring kan man teoretisk gå over til 100 prosent biodrivstoff. 

Men det er langt fra nok produksjon av biodrivstoff i verden til å erstatte alt fossilt drivstoff.

- I 2050 skal utslippene være halvparten av nivået i 2005, samtidig som det er forventet en stor trafikkvekst. Det betyr at utslipp per flyvning skal betydelig ned.

Tiltakene er mer og mer energieffektive fly, mer effektiv utnyttelse av luftrommet og mer miljøvennlig drivstoff.

LUFTFART OG KLIMA

  • Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart tilsvarte ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2,3 prosent av samlede innenriks utslipp (1,24 av 51,7 millioner tonn, 2012-tall).
  • Klimagassutslipp fra utenrikstrafikken medfører imidlertid også betydelige klimagassutslipp. Utslipp fra flyreiser fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet var 1,25 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2012.
  • Samlede klimagassutslipp fra alt jetflydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner i 2012 er altså i størrelsesorden 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
  • Tilsvarende rapportering fra alle land danner grunnlaget for beregning av de globale utslippene fra luftfart, som er beregnet til å være om lag 2 prosent av de totale globale klimagassutslippene.
  • Ikke alle klimagasser eller klimaeffekter er omfattet av Kyotoprotokollen. Dersom man skal ta hensyn til effekten av utslipp fra luftfart i høye luftlag, anslår Cicero en tilleggsfaktor på mellom 1,2 og 1,8 når metodologien i Kyotoprotokollen legges til grunn.