Nå innrømmer Troms Kraft menneskelig svikt: – Vi burde ha kjørt opp og sett på vannet

INNRØMMER SVIKT: Administrerende direktør Harry Løvberg i Troms Kraft Produksjon sier det både var teknisk og menneskelig svikt som gjorde at Galggojavri (bildet) ble tappet for vann mellom 17. og 19. september i år. Bildet er fra 24. september i år. Foto: Troms Kraft Produksjon

INNRØMMER SVIKT: Administrerende direktør Harry Løvberg i Troms Kraft Produksjon sier det både var teknisk og menneskelig svikt som gjorde at Galggojavri (bildet) ble tappet for vann mellom 17. og 19. september i år. Bildet er fra 24. september i år. Foto: Troms Kraft Produksjon Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Troms Kraft letter på lokket i kommende rapport til NVE om uhellet ved Galggojavri.

DEL

Førstkommende fredag, 24. oktober, skal Troms Kraft Produksjon levere en rapport til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om uhellet ved drikkevannskilden Galggojavri i Storfjord.

På grunn av en feil ved én av de to sensorene i Galggojavri ble vannstanden framstilt som høyere enn normalt, når den egentlig var lavere enn normalt. Dermed åpnet en automatisk luke seg og «tømte» drikkevannet. På det meste var Galggojavri 97 centimeter under laveste regulerte (tillatte) vannstand, opplyser Troms Kraft.

I den kommende rapporten til NVE opplyser TKP at de mottok feilvarselet om høy vannstand den 17. september, men at feilen først ble oppdaget og tatt på alvor to dager seinere – den 19. september.

– Menneskelig og teknisk svikt

Konstituert administrerende direktør Harry Løvberg i TKP innrømmer nå overfor Nord24 at svikten både var av teknisk og menneskelig karakter.

– Vi har gått gjennom anleggene. Det har vært en lærepenge for oss.

– Har dere avdekket svikt i rutinene eller vedlikehold av utstyret?

– Rutinene er helt greie og de er ganske klare.

– Vil det si at det kun er en teknisk forklaring på det som skjedde?

– At det ble oppdaget seint handler selvfølgelig om andre ting. Det som skjedde skyldes en teknisk svikt, men at det ikke ble oppdaget av oss på to dager er en menneskelig svikt. Det skjedde den 17. september, men ble ikke oppdaget før den 19. september, sier Løvberg.

Stolte ikke på alarmen

– Hvorfor ikke?

– Driftssentralen fikk meldinger de ikke stolte på. Vi fikk melding den 17. september om at luka sto på 504 meter. Høyeste regulerte vannstand er på 503 meter. Da sier de ved sentralen at «det går ikke an». Da burde vi ha kjørt opp og sett på vannet, men det ble ikke gjort. Den som fikk meldingen, tok det som helt usannsynlig. Vannstanden var jo ikke på 504 meter. To dager seinere skjønte vi at det var feil på anlegget. Da hadde vi folk i området og de oppdaget feilen med en gang, sier Løvberg.

– Det er den handlingen som har skjedd, oppsummerer han overfor Nord24.

NVE avventer svar

Troms Kraft Produksjon har tidligere innrømt at de brøt konsesjonspliktene ved å la vannstanden synke nesten én meter under det tillatte nivået (laveste regulerte vannstand) i Galggojavri.

NVE avventer nå rapporten fra Troms Kraft Produksjon før de gjør noe mer. Opprinnelig var fristen 15. oktober, men den ble utsatt med NVEs velsignelse.

– Saken er viktig, og det er essensielt at Troms Kraft får gjort en best mulig redegjørelse av hendelsesforløpet og hva som er gjort i forkant og etterkant. En utsettelse på en uke er derfor uproblematisk, sier saksbehandler Jan Henning L’Abée-Lund i NVE til Nord24.

Venter spent

Advokat Eskild Freibu representerer den skadelidende motparten Helligskogen reinbeitedistrikt. De er avhengige av Galggojavri til reindrift og eget personlig vannforbruk. Freibu sier de venter spent på innholdet i rapporten.

– Vi håper Troms Kraft gir en god redegjørelse til NVE, og sier hva de vil gjøre for å hindre dette i framtida, sier advokat Freibu til Nord24.

NVE har normalt tre valg i slike saker:

– På helt generelt grunnlag kan vi enten pålegge dem å rette opp det som er inntruffet, slik at de kommer i tråd med konsesjonen, vi kan ilegge overtredelsesgebyr eller vi kan anmelde. I fjor var det 190 rettingstiltak, åtte vedtak om overtredelsesgebyr og ingen anmeldelser, opplyser Jan Henning L'Abée-Lund i NVE, og viser til årsrapporten fra 2013.

FAKTA

  • 19. september ble det oppdaget at vannet i Galggojavri var under normal vannstand.

  • En feil ved én av de to sensorene i Galggojavri gjorde at vannstanden ble framstilt som høyere enn normalt, når den egentlig var lavere enn normalt. Dermed åpnet en automatisk luke seg og «tømte» drikkevannet.

  • På det meste var Galggojavri 97 centimeter under laveste regulerte (tillatte) vannstand, som er på 502,5 meter.

  • Både Troms Kraft Produksjon og NVE anser det som et brudd på konsesjonsplikten.

  • 24. oktober leverer Troms Kraft Produksjon en rapport om uhellet til NVE.

  • NVE skal deretter vurdere eventuelle reaksjoner mot TKP.

Kilder: Troms Kraft Produksjon/NVE

Kommentarer til denne saken