Finanstilsynet frykter at økte boliglånsrenter kan føre til at mange får problemer når rentene stiger igjen.

Rekordlave renter under korona har ført til at det er svært billig å ta opp lån. Størst har prisveksten vært i Oslo med en oppgang på hele 15 prosent det siste året, og veksten ser ikke ut til flate ut.

– Boligprisene har økt mye, og veksten i husholdningenes har gjeld økt svært mye. Dette bidrar til økt fallhøyde og risiko for finansiell ustabilitet, sier direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet til NRK.

Finanstilsynet er særlig bekymret for at så mange unge førstegangskjøpere tar opp for mye lån i forhold til inntekten sin og i forhold til boligens verdi.

– Det er en risiko i dette systemet for at vi kan få en kraftig renteøkning, som igjen fører til at folk får problemer med å betale gjelden sin. Dette kan føre til ringvirkninger i økonomien, og at det i sin tur blir en risiko for priskrakk i boligmarkedet dersom økonomien blir utsatt for sjokk, sier Baltzersen.