Statens vegvesen starter nå arbeidet med å planlegge ny E8 gjennom Ramfjord i Tromsø. Da tar de utgangspunkt i en plan for veien som ble utarbeidet i 2011 og senere lagt på is.

–Vi har allerede et grunnlag for reguleringsplanen, noe som gjør at vi sparer en del tid i planleggingsfasen. Planen fra 2011 skal oppdateres slik at den svarer til dagens lover, forskrifter og veiledere. Vi kan være ferdige med dette arbeidet i løpet av 2020, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er antatt at det vil ta tre år å bygge nyveien, noe som vil bety at den åpner i 2024 eller 2025.

Den nye innfartsveien til byen skal ha midtdeler, 90-sone, ti meter bred veibane og en bru over Ramfjorden ved Leirbakken.

–Nå setter vi i gang arbeidet som skal lede til en ferdig reguleringsplan for prosjektet, og i neste tur at spaden endelig kan gå i jorda. Vi planlegger byggingen av en trygg og god veg som gir trafikantene kortere reisevei til og fra fylkeshovedstaden, sier Heimdal.

Planprogrammet for veien er lagt ut på Statens vegvesens nettsider. Frem til 6. februar neste år er det mulig å komme med innspill til planen.

27. januar klokken 18 vil vegvesenet holde et åpent informasjonsmøte på rådhuset i Tromsø.