Når kundene blir hjemme, kommer de til kundene – starter hjemkjøring av fisk