Næringa kan få tusen nye arbeidsplasser. Nå får de egen UiT-utdannelse

NYE MEDISINER: Gjennom marin bioprospektering i Barentshavet kan forskerne fra UiT og Havforskningsinstituttet finne nye medisiner eller enzymer som kan brukes i kommersielle produkter. Foto: Andreas Palmen.

NYE MEDISINER: Gjennom marin bioprospektering i Barentshavet kan forskerne fra UiT og Havforskningsinstituttet finne nye medisiner eller enzymer som kan brukes i kommersielle produkter. Foto: Andreas Palmen.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Forhåpningene til den biomarine næringa i Nord-Norge er stor.

Nå inngår Norinnova og Biotech North et samarbeid med Universitetet i Tromsø for å utdanne flere gryteklare kandidater til veksnæringen.

Innovasjon Norge har gitt 2,25 millioner kroner over 18 måneder til det nye utdanningstilbudet.

- Mange av dem som går ut i jobb, starter i små eller mellomstore selskaper. Det vil si at de må mestre en rekke type arbeidsoppgaver. Derfor trengs det en utdanning hvor for eksempel økonomer kan lære bioteknologi, mens bioteknologer kan lære økonomi, sier Norinnova-direktør Asbjørn Lilletun.

Ikke tenkt på behov

I første omgang vil det bli tilbudt tre ulike kurs, som er basert på caser fra biomarine bedrifter og utfordringene de møter på i hverdagen.

Utdannelsen vil både tilbys masterstudenter på bioteknologifag, men også være tilgjengelig for folk som allerede jobber innenfor bioteknologi fra og med i vår.

Elin Kongsvik, leder i Biotech North, sier at det er viktig å lage et utdanningstilbud som i større grad fokuserer på det bedriftene føler at de trenger.

- Vi ønsker å bidra til et skreddersydd utdanningsopplegg for den bioteknologiske og biomarine industrien. Universitetene er allerede flinke til å utdanne kandidater og produsere forskning, mens dette initiativet skal bidra til at kandidatene blir enda bedre tilpasset det næringsaktørene trenger av arbeidskraft, sier Kolsvik

Næring i vekst

I regjeringens sluttrapport fra «Kunnskapsinnhenting – verdiskapning i nord» slås det fast at potensialet i den biomarine næringa i Nord-Norge er stort.

Om noen år kan det være ytterligere tusen nye arbeidsplasser i næringa, spås det i rapporten.

Industrien baserer seg på kommersialisering av marinbiologisk forskning. For eksempel jobber flere bedrifter i Tromsø-regionen med å blant annet utnytte i utgangspunktet verdiløst avfall fra fiskeri- og havbruksnæringen i kosmetikk.

Utviklingen av nye medisiner basert på stoffer som finnes i den arktiske havbunnen er også et viktig område.

- Nå trenger vi flere flinke folk som kan utløse dette potensialet og forventningene i bransjen, sier Norinnova-sjef Asbjørn Lilletun.