Gå til sidens hovedinnhold

Raser etter historisk vedtak - nå får fiskekjøper eie båt

Artikkelen er over 3 år gammel

TROMSØ (Nord24.no): Ikke siden filètindustrien på 60-tallet fikk dispensasjon for å eie de omstridte industritrålerne, har noen utenfor fiskermanntallet fått dispensasjon fra deltakerloven for å eie et fiskefartøy.

Men nå har Per Sandberg skrevet historie, ved å innvilge en dispensasjonssøknad fra fiskekjøper og industri-nestor på Myre, Gunnar Jarl Klo.

Det er nettavisen Vesterålen Online som melder at vedtaket ble gjort mandag denne uka, og at fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS får dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven for å ta over majoriteten av aksjene i båten Morgenstjerne, som har sin base og leverer sin fisk ved Klos anlegg på Stø.

Ifølge Vesterålen Online har departementet vurdert at det i dette tilfellet dreier seg om særlige næringsmessige og regionale hensyn, og innvilger unntak fra aktivitetskravet.

Kystfiskarlaget: - Strider mot vedtak

Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at Klo får lov til å bli majoritetseier i en kystfiskebåt.

I en pressemelding, signert leder Arne Pedersen, skrives det følgende:

- Fiskeriminister Per Sandberg ser nå bort i fra viktigheten av aktivitetskravet i deltakerloven, og åpner opp for at sjømatindustrien og børsnoterte selskaper kan eie båter og kvoterettigheter. Dette representerer et taktskifte i norsk fiskerinæring, som strider med Stortingets vedtak om at aktivitets- og nasjonalitetskravet i deltakerloven stå fast. Aktivitetskravet ble av Stortingets utredningsseksjon oppgitt som garantisten for opprettholdelsen av et nasjonalt eierskap til fiskeressursene. Dermed åpner fiskeriministeren opp for en utvikling Norges Kystfiskarlag har advart mot lenge.

Dispensasjon

Gunnar Klo AS har etter søknad datert 17.03.17, bedt Nærings- og fiskeridepartementet om at det gis dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven.

Gunnar Klo AS tilfredsstiller ikke kravet til aktivitet som fisker, og en eventuell ervervstillatelse krever at Nærings- og fiskeridepartementet gir dispensasjon fra aktivitetskravet etter deltagerlovens § 6 tredje ledd.”

Det kan dispenseres fra aktivitetskravet ”i særlige tilfeller, når «næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det. Terskelen har vært høy for å gjøre unntak fra aktivitetskravet

Ett fartøy

I søknaden dreier det seg om dispensasjon for å sikre leveranser fra ett fartøy, Morgenstjerne.

I følge skrivet innebærer det en stor risiko for Gunnar Klo AS å miste leveranser fra dette fartøyet, som viser til at uforutsigbar råstofftilgang er svært utfordrende for bedriftens videre eksistens. Bedriften må ha råstoff hele året.

- At Gunnar Klo AS sliter med råstofftilgang i ett av det mest travle fiskeværene, Stø, i Vesterålen, er slik Kystfiskarlaget ser det en tynn og urimelig påstand. Kystfiskarlaget deler ikke departementets vurdering at dette har noe med ”særlige tilfeller når næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det”, skriver Pedersen.

Håper på politisk motstand

Norges Kystfiskarlag forventer at samtlige politiske parti, som uttrykkelig har stadfestet viktigheten av deltakerloven og fiskesalgslagsloven som grunnpilarer i norsk fiskeriforvaltning av fellesskapets ressurser, tar tak i saken og får lukket en slik særtilpasning umiddelbart.

- En uthuling av våre viktigste fiskeripolitiske pilarer er ingen tjent med på sikt, i alle fall ikke flertallet av norske fiskere og kystsamfunnene, ifølge Pedersen.

- Det er for øvrig uholdbart at Nærings – og fiskeridepartementet har behandlet en så prinsipiell sak bak ryggen på fiskerinæringen og de politiske parti som har vært klar i tale at deltakerloven skal ligge fast. Åpningen det nå legges opp til vil føre til at flere og flere fiskekjøpere og andre søker om dispensasjon fra deltakerloven. Dette vil uthule og sette press på en av våre viktigste grunnpilarer.

Kommentarer til denne saken